więcej


Transport

Nowe narzędzie planowania rozkładu jazdy pozwala skrócić czas oczekiwania i zredukować opóźnienia pociągów (10060)

2010-07-23

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Dzięki projektowi badawczemu, któremu przyznano 2,6 miliona euro dofinansowania unijnego, Europejczycy korzystają tego lata z płynniejszego ruchu kolejowego. W ramach projektu ARRIVAL opracowano zaawansowane oprogramowanie, które pozwala na wydajniejsze planowanie rozkładów jazdy i efektywniejsze radzenie sobie z zakłóceniami w ruchu w czasie rzeczywistym z zachowaniem tego samego poziomu bezpieczeństwa.
Wyniki przeprowadzonych badań znalazły już zastosowanie wśród operatorów kolejowych w całej Europie, co umożliwia im efektywniejsze wykorzystanie sieci kolejowych, zarówno pod względem rozkładu jazdy jak i usuwania zakłóceń w ruchu. Opracowane algorytmy nadają się do zastosowania w innych dziedzinach, takich jak: systemy nawigacyjne dla ruchu drogowego, przemysłowe systemy zarządzania przepływem pracy, handel elektroniczny, sieci „peer to peer”, sieci przetwarzania gridowego oraz służba zdrowia.

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Dzięki sukcesowi prowadzonych w Europie badań możliwe jest zwiększenie liczby pasażerów i przewozów towarowych. Zwiększy się także liczba pociągów, które w bezpieczny sposób będą mogły korzystać z tej samej infrastruktury przy jednoczesnej poprawie punktualności, zwiększeniu zadowolenia pasażerów i zysku operatorów. Na takim rozwiązaniu skorzystają wszyscy”.

Kluczem do zminimalizowania opóźnień w przewozach kolejowych jest optymalizacja planowania i zapobieganie efektowi domina wywoływanemu przez zakłócenia w ruchu. Czy pociąg oczekujący na pasażerów z opóźnionego połączenia powinien czekać, czy odjechać o czasie? Zazwyczaj porządek w jakim pociągi korzystają z torów jest stały. Jak należy na nowo przyporządkować perony w przypadku opóźnienia? Nie dość, że decyzje te są skomplikowane z logistycznego punktu widzenia, to na aktualizację rozkładów i minimalizację utrudnień dla pasażerów jest bardzo mało czasu.

Tradycyjnie operatorzy kolejowi radzili sobie z zakłóceniami w ruchu niemal bez pomocy komputerów (stosując zazwyczaj jedynie oprogramowanie zapewniające wizualizację aktualnej sytuacji). Nowe metody pozwalają określić optymalny rozkład jazdy pociągów oraz przewidzieć właściwe reakcje w przypadku wystąpienia opóźnień.

Sukces projektu ARRIVAL opiera się na opracowaniu nowych algorytmów, które znajdują zastosowanie przy usprawnianiu sposobu zarządzania infrastrukturą kolejową: od planowania rozkładów jazdy, wyznaczania peronów, przydzielania pracowników oraz planowania ładunków towarowych po usuwanie zakłóceń w ruchu poprzez zmianę trasy pociągów lub zmianę ich rozkładu w czasie rzeczywistym.

W ramach projektu ARRIVAL opracowano nową koncepcję i nowe oparte na algorytmach metody badań, które w znacznym stopniu przyczyniły się do postępu wiedzy teoretycznej niezbędnej do skutecznego rozwiązywania dużych i złożonych problemów związanych z optymalizacją – takich jak te, z którymi boryka się kolej. Nowe rozwiązania zostały już z powodzeniem wdrożone w Holandii, Niemczech i Szwajcarii. Przykładowo, w Holandii algorytmy ARRIVAL wykorzystano do opracowania rozkładów dla krajowego systemu kolei, który obsługuje 5 500 pociągów dziennie; system ten należy obecnie do najwydajniejszych sieci kolejowych w Europie. W Berlinie – dzięki zastosowaniu algorytmów ARRIVAL – czas oczekiwania w metrze został zredukowany z 4 do 2 minut. Szwajcarskie koleje wdrożyły system optymalnego planowania rozkładu oparty na algorytmach ARRIVAL stosowany na potrzeby dodatkowych połączeń w newralgicznych korytarzach, z których korzystają pociągi zarówno pasażerskie jak i towarowe.

Wdrożeniem tej technologii zainteresowani są także inni operatorzy kolejowi z całej Europy. Testy przeprowadzone na stacjach we włoskich miastach Palermo i Genua przyniosły redukcję opóźnień o 25 proc. Nowoopracowana technologia oparta na algorytmach jest korzystna dla wszystkich Europejczyków korzystających z pociągów, ponieważ zwiększa ona wydajność kolei. Każdy Europejczyk pokonuje średnio 800 kilometrów rocznie pociągiem.

Dodatkowe informacje


W latach 2006-2009 naukowcy z 12 uczelni wyższych (z Grecji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii i Holandii) wraz z francuską spółką kolejową SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) podjęli pracę nad projektem ARRIVAL.

W ramach tego projektu badawczego opracowano algorytmy programowe optymalizujące usługi kolejowe. Z ogólnego kosztu projektu wynoszącego 3,2 miliona euro Komisja Europejska sfinansowała 2,6 miliona euro w ramach programu badawczego Nowe Technologie i Technologie Przyszłości (FET) realizowanego pod egidą ogólnego programu badawczego (Szósty Program Ramowy na lata 2001-2006). Program ten wspiera badania wysokiego ryzyka w dziedzinie technologii informatycznych.

Więcej informacji na temat projektu ARRIVAL znaleźć można pod adresem: arrival.cti.gr

źródło:  © Unia Europejska, 1995-2010, fot. www.sxc.hu
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej