więcej


Transport

26 krajów przeciwnych limitom emisji dla lotnictwa (13363)

2011-10-07

Drukuj

euractivPlany Unii Europejskiej dotyczące nałożenia na linie lotnicze limitów emisji dwutlenku węgla to "dyskryminacja" i naruszenie praw globalnych, twierdzi we wspólnej deklaracji grupa 26 krajów, w tym Stany Zjednoczone i Chiny. Indie, w których w tym tygodniu odbyło się dwudniowe spotkanie w New Delhi, zapowiedziały, że delegaci z krajów spoza UE, które są członkami rady wykonawczej Międzynarodowej Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), postanowiły złożyć na następnym posiedzeniu rady formalny protest przeciwko nowym unijnym przepisom.

"Wszystkie obecne kraje, bez wyjątku, wyraziły duże zaniepokojenie, że działania jednostronnie narzucone przez UE (system handlu uprawnieniami do emisji) są niezgodne z międzynarodowym systemem prawnym", głosi oświadczenie. Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na prawne słabości nowych przepisów UE. Wielu delegatów uważa, że są one dyskryminujące dla przewoźników.

UE twierdzi, że musi ustalić cenę na emisje CO2 w celu ochrony przed przyszłymi skutkami zmian klimatycznych, takich jak nieurodzaj, susze lub powodzie.

Od 2012 r. lotnictwo zostanie objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). W przyszłym roku linie lotnicze dostaną za darmo 85 proc. potrzebnych certyfikatów. Kwota ta będzie malała stopniowo do 82 proc. w 2020 r. Komisja ocenia wartość tych certyfikatów na 20 mld euro. Tym samym lotnictwo dołączy do 11.000 fabryk i elektrowni, które objęte były już wcześniej systemem handlu emisjami wartym 100 miliardów dolarów.

ICAO zapowiedziała, że kwestia handlu emisjami w lotnictwie będzie tematem następnego spotkania tej organizacji w listopadzie, podczas którego grupa 26 krajów zamierza złożyć dokument roboczy w tej sprawie wraz z ich wspólną deklaracją krytykującą unijny system.

Krytycy, w tym 26 rządów krytycznych wobec unijnej idei, nazywają system "jednostronnym" i nielegalnym, twierdząc, że narusza konwencję chicagowską o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, jak również niektóre przepisy w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Trzy amerykańskie linie lotnicze zaskarżyły obecnie unijne plany przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, który ma do wydać pierwszą opinię w tej sprawie już 6 października.

 

źródło: EurActiv.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej