więcej


Tezy do debaty online (18181)

Ewaryst Hille
2015-02-05

Drukuj
galeria

Zachęcamy do zapoznania się z tezami będącymi punktem wyjścia do dyskusji podczas debaty online „Ile powinien kosztować prąd? Czyli o cenach energii elektrycznej dla gospodarstw domowych”. Dyskusja już wkrótce - 12 lutego br. o godz. 11.00!

1. Gospodarstwa domowe w Polsce zmieniają się, a wraz z nimi ich sposób użytkowania energii elektrycznej.

Wraz ze starzeniem społeczeństwa i zmianami stylu życia średnia liczba osób w gospodarstwach domowych maleje w tempie ok. 0,025 os./rok. Rośnie powierzchnia mieszkań, ale są one efektywniejsze energetycznie oraz nasycane nowoczesnym wyposażeniem, a znaczenie energii elektrycznej rośnie. W konsekwencji wzrastająca liczba gospodarstw domowych jak i ich komfort życia nie przekładają się proporcjonalnie na zużycie energii elektrycznej.
Jak ten proces będzie się toczył? Jak wpłynie to na zapotrzebowanie na energię elektryczną?

2. Energia elektryczna może mieć ekonomicznie dwoisty charakter.

W zakresie zaspokajania minimum potrzeb podstawowych gospodarstw domowych może być postrzegana jako dobro publiczne, a w zakresie zaspokajania pozostałych potrzeb stanowić może towar komercyjny. Granica pomiędzy tymi obszarami ma charakter cywilizacyjny i stanowić może przedmiot sporu politycznego.
Czy identyfikujemy dobrze zjawisko ubóstwa energetycznego? Jak to się będzie zmieniać?

3. Ceny energii elektrycznej realizują różne, wzajemnie zależne funkcje.

Stanowią źródło pokrycia tzw. kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw energetycznych, stymulują bieżące i inwestycyjne zachowania uczestników gry rynkowej, realizują cele socjalne, są źródłem przychodów budżetowych.
Czy ceny wystarczająco stymulują efektywne wykorzystanie energii? Czy skłaniają do oszczędności?

4. Ceny energii elektrycznej to tylko jedna z przyczyn kosztów jej użytkowania przez gospodarstwa domowe.

Koszty użytkowania energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe zależą od ilości zużytej energii netto i rozkładu tego zużycia w czasie (efektywność), kosztów przesyłania i dystrybucji, a także kosztów usług związanych z użytkowaniem energii elektrycznej i funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego. Istotna część kosztów wynika ze stałych składników taryfowych. Znacząca część kosztów energii elektrycznej wynika z podatków.
Czy niezależne od wielkości zużycia energii koszty energii elektrycznej nie zablokują reakcji gospodarstw domowych na ceny energii elektrycznej?

5. Ceny oddziaływają na gospodarstwa domowe w zróżnicowany sposób.

Wynika to ze zróżnicowanych indywidualnych: potrzeb energetycznych, zdolności reagowania na bodźce cenowe, warunków zewnętrznych. Oddziaływanie cen zależy od ich relacji względem cen innych produktów i usług, dochodów w gospodarstwie domowym oraz jego modelu konsumpcji.
Kto może reagować na impulsy cenowe energii elektrycznej, a kogo na to nie stać?

6. Istnieje systemowa zależność pomiędzy łącznym, netto zapotrzebowaniem na moc i zużyciem energii elektrycznej gospodarstw domowych, a ceną energii elektrycznej.

Moc elektryczna zapotrzebowana łącznie przez gospodarstwa domowe stanowi znaczący udział jej finalnego zapotrzebowania w kraju. Zmiany jej poziomu, powiększone o straty przesyłowe wpływają na krańcowe koszty wytwarzania, a tym samym na ceny hurtowe energii elektrycznej, które rzutują na poziom cen dla gospodarstw domowych.
Czy warto ograniczać zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych aby zaoszczędzić kosztów jej wytwarzania?
PATRONAT MEDIALNY:


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej