więcej


Studia podyplomowe: "Audyt i Certyfikacja Energetyczna Budynków" (11854)

2010-08-07

Drukuj
Dzięki współpracy z Politechniką Warszawską, Stowarzyszenie na rzecz efektywności ETA i Wydział Inżynierii Lądowej uruchamiają roczne Studia Podyplomowe pt: ”Audyt i Certyfikacja Energetyczna Budynków”.
Dyplom Studium umożliwia uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki bez konieczności zdawania egzaminu państwowego w Ministerstwie Infrastruktury

Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu auditingu i certyfikacji energetycznej w budownictwie. Studia będą uzupełniały wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych oraz oceniania parametrów energetycznych budynków na podstawie danych przedstawianych w audytach i certyfikatach. Studia adresowane są do wszystkich uczestników procesu budowlanego zarówno architektów, konstruktorów, instalatorów, energetyków.

Dodatkowym kryterium doboru uczestników studiów jest posiadanie wykształcenia studiów technicznych o profilu budowlanym stopnia magistra inżyniera. W projekcie będą mogli wziąć udział absolwenci studiów inżynierskich i magisterskich o profilu budowlanym (absolwenci inżynierii budownictwa, architektury, inżynierii sanitarnej i wodnej oraz inżynierii ochrony środowiska).

Zakres tematyczny studiów:
 • podstawy fizyki budowli,
 • podstawy budownictwa ogólnego,
 • właściwości termoizolacyjne materiałów i wyrobów budowlanych,
 • prawo i przepisy budowlane,
 • instalacje grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
 • diagnostyka konstrukcji budowlanych,
 • inwentaryzacja budowlana,
 • termomodernizacja obiektów budowlanych,
 • wytwarzanie ciepła,
 • diagnostyka termowizyjna,
 • systemy wentylacji i chłodzenia w budynkach,
 • ocena stanu technicznego budynku,
 • budownictwo pasywne i energooszczędne,
 • instalacje elektryczne w budynkach,
 • charakterystyka energetyczna budynku i lokali,
 • metody obliczania zapotrzebowania na energię cieplną budynku,
 • remonty, modernizacje,
 • eksploatacja budynków,
 • odnawialne źródła energii,
 • auditing energetyczny.
Termin zgłoszeń: do 17 września 2010 r.
Termin rozpoczęcia studiów: 9 października 2010 r.
Termin zakończenia studiów: 19 czerwca 2011 r.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia na rzecz efektywności ETA w zakładce Studia Podyplomowe.

źródło: Stowarzyszenie na rzecz efektywności ETA
www.etastowarzyszenie.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej