więcej


Segreguj plastiki - to wartość do odzyskania (10845)

2010-08-07

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Już po raz trzeci Fundacja PlasticsEurope Polska organizuje ogólnopolską kampanię outdoorową na temat tworzyw sztucznych i ich roli we współczesnym świecie. W tym roku akcja ma na celu zachęcenie Polaków do segregowania odpadów z tworzyw sztucznych oraz wskazanie wartości, jakie posiadają wyrzucane plastiki.  
W 20 miastach Polski na 400 nośnikach typu citylight, udostępnionych przez partnera kampanii, firmę Clear Channel Poland, prezentujemy symbol recyklingu na tle pojemnika do segregacji plastikowych odpadów. Plakat nawiązuje do głównego przesłania kampanii, które promuje segregację, recykling oraz odzysk odpadów z tworzyw sztucznych. Grafice towarzyszy informacja „Każdy plastikowy odpad ma wartość, pozwól ją odzyskać. Segreguj plastiki”. Plakaty eksponowane będą przez cały sierpień, w tym czasie zaplanowane zostały również spotkania z lokalnymi mediami i dystrybucja materiałów informacyjnych.

„Nasza akcja ma zwrócić uwagę Polaków na konieczność segregowania odpadów z tworzyw sztucznych. Każdy wyrzucany plastik ma swoją wartość – to surowiec wtórny i nie powinien trafiać na wysypiska - mówi dr Grzegorz Rytko, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. Dzięki segregowaniu odpadów z tworzyw sztucznych każdy może przyczynić się do pełnego wykorzystania ich potencjału – do ponownego wykorzystania bądź odzyskania zmagazynowanej w nich energii. Działania takie mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska, oszczędzanie surowców naturalnych i energii – dodaje Grzegorz Rytko.

Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać powtórnie. Dzięki możliwościom ich zagospodarowania odgrywają istotną rolę w racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych i oszczędnym gospodarowaniu energią. To jedyny surowiec, który nie tylko można poddać recyklingowi, wielokrotnie przerabiając na nowe wyroby (np. z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru); można również odzyskać zmagazynowaną w nim energię - wykorzystując go jako składnik do produkcji paliw alternatywnych (np. energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut). Wreszcie odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. przy wytopie stali.

Każdy zużyty wyrób z plastiku ma szansę na powtórne wykorzystanie z korzyścią dla środowiska naturalnego, zwłaszcza jeśli zostanie selektywnie zebrany. Poprzez segregację można zmniejszyć ilość odpadów, która trafia na wysypiska. W Polsce nie wykorzystuje się w pełni potencjału zużytych plastików. Choć wstępne dane za rok 2009 , kiedy recyklingowi i odzyskowi energii poddano w Polsce 20% plastikowych odpadów, wskazują na niewielką poprawę w stosunku do lat ubiegłych, to jednak w dalszym ciągu 80% tego typu odpadów trafia na wysypiska.

Ufamy, że prowadzone przez nas działania informacyjne i edukacyjne sprzyjać będą rozwojowi i prawidłowemu funkcjonowaniu selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce. Ważna jest zarówno ekologiczna świadomość społeczna kształtowana przez rzetelną informację, jak i odpowiednie mechanizmy gospodarcze, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami – efektywny recykling i racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych. Tylko 4% światowej produkcji ropy naftowej używana jest do produkcji tworzyw sztucznych, a korzystamy z tej ilości „wielokrotnie”, w końcowym etapie odzyskując jej potencjał energetyczny. Dlatego tak ważna jest powszechna wiedza o tym, że każdy plastikowy odpad ma wartość – jest cenny z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia – mówi dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Menedżer ds. Komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska.
 

 
źródło: Fundacja PlasticsEurope Polska
www.plasticseurope.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej