więcej


Reportaż – transport zrównoważony na przykładzie Osiedla Mickiewicza w Warszawie (20544)

Katarzyna Wolańska
2018-06-30

Drukuj
galeria

Katarzyna Wolańska foto 1 - Wspólna przestrzeń dla rowerzystów na terenie Osiedla Mickiewicza w Warszawie

Jesteśmy na Osiedlu Mickiewicza przy ul. Rudzkiej 9 w Warszawie, gdzie spotykamy się z Arturem Łeszczyńskim, koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w Skanska Residential Development Poland i rozmawiamy o transporcie zrównoważonym oraz o transporcie sąsiedzkim.

Wchodząc na teren osiedla od razu zwracamy uwagę na miejsce dedykowane rowerom.

Na tą wyznaczoną przestrzeń rowerową składają się stojak rowerowy [fot. 1], punkt z narzędziami do samodzielnej naprawy jednośladów [fot. 2] oraz stacja do mycia zasilana wodą deszczową [fot. 3]. 

Te udogodnienia dla rowerzystów są oczywiście ogólnodostępne. Miejsce jest bardzo dobrze oznakowane [fot 4]. Obok znajdują się ławeczki i zagospodarowana zieleń osiedlowa [fot. 5].

 

Katarzyna Wolańska, foto 2 – Ogólnodostępna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

 

Katarzyna Wolańska, foto 3 – Samoobsługowa, zasilana deszczówką stacja naprawy rowerów

Katarzyna Wolańska, foto 4 – Oznakowanie wspólnej przestrzeni dla rowerzystów na Osiedlu Mickiewicza w Warszawie


Katarzyna Wolańska, foto 5 – Stojaki rowerowe, zagospodarowana zieleń osiedlowa, ławeczki – wspólna przestrzeń dla mieszkańców osiedla

Wzdłuż ul. Rudzkiej przy Osiedlu Mickiewicza deweloper zbudował także ścieżkę rowerową, która będzie rozbudowywana wraz z rozwojem osiedla [fot. 6].

Katarzyna Wolańska, foto 6 – Fragment  ścieżki rowerowej przy ul. Rudzkiej

Mieszkańcy Osiedla Mickiewicza uwrażliwiani są również na jakość powietrza w mieście. Na terenie osiedla, przy części wspólnej dedykowanej rowerzystom zamontowana jest osiedlowa stacja monitorowania powietrza. Mieszkańcy na co dzień mogą sprawdzać jakość powietrza poprzez udostępnioną im aplikację [fot. 7].

Katarzyna Wolańska, foto 7 – Stacja monitorująca jakość powietrza na Osiedlu Mickiewicza

Osiedle Mickiewicza jest rozbudowywane, obok powstaje kolejny etap, gdzie w halach garażowych znajdą się boksy rowerowe i będą zamontowane gniazda do ładowania aut elektrycznych.

Rozmawiamy także o elementach wspierających zrównoważony transport na osiedlach w innych lokalizacjach w Warszawie. Dowiadujemy się, że na terenie budowanego Osiedla Jaśminowy Mokotów przy ul. Białego Dębu w parkingu podziemnym, w przypadku każdego samochodowego miejsca postojowego przewidziano także instalację wieszaka rowerowego, z możliwością przypięcia jednośladu.

Natomiast na terenie Holm House również będącego w fazie realizacji i zlokalizowanego na Mokotowie, w parkingu podziemnym przewidziano kilkadziesiąt miejsc postojowych dla rowerów z możliwością przypięcia. Dodatkowo w  części wspólnej na zewnątrz budynku przewidziano instalację zadaszonej wiaty z możliwością przypięcia dla kilkudziesięciu rowerów.

Pytam też o rozwiązania na terenie osiedli mieszkaniowych związane z rozwojem elektromobilności. Jak powiedział nam Artur Łeszczyński  - Popularność elektromobilności w Polsce wciąż rośnie. W ubiegłym roku odnotowano ponad 300-procentowy wzrost zainteresowania tym środkiem lokomocji. Wraz z nim rozwija się cała infrastruktura, czyli miejsca ładowania elektropojazdów. Na Gocławiu Skanska zainstalowała słupek zasilający samochody elektryczne. Aktualnie służy on mieszkańcom wybudowanego przez dewelopera Parku Ostrobramska, a w przyszłości także mieszkańcom nowo powstającego Parku Skandynawia. W przypadku tej stacji, wyłącznym decydentem w zakresie jej dostępności do ładowania aut elektrycznych, a także metody rozliczania zużycia energii elektrycznej dystrybuowanej za jej pomocą, jest Wspólnota Mieszkaniowa Park Ostrobramska. Rozwiązania zmierzają jednak w tym kierunku, aby kolejne nasze słupki były możliwie ogólnodostępne dla lokalnego otoczenia, a kierowcy – identyfikowani za pomocą indywidualnych kart. Dzięki takim kartom opłata będzie wynikać z rzeczywistego poboru energii.

Rozmawiamy także o rozwoju transportu wspólnotowego, sąsiedzkiego. Jednym z elementów jest korzystanie ze wspólnej infrastruktury, czyli z ogólnodostępnych, samoobsługowych udogodnień dla rowerzystów, które możemy zobaczyć na terenie Osiedla Mickiewicza. Innym czynnikiem rozwijającym transport wspólnotowy może być system osiedlowego carsharingu.

Przewidujemy wzrost zainteresowania osiedlowym carsharingiem – informuje Artur Łeszczyński. Nasza koncepcja jest taka, żeby deweloper przygotował na potrzeby mieszkańców specjalną aplikację do korzystania z samochodów elektrycznych udostępnianych przez dostawcę usług carsharingu. Prowadzimy obecnie rozmowy z kilkoma dostawcami usług carsharingu, aby dedykowali kilka aut specjalnie na potrzeby mieszkańców naszych osiedli. Oczywiście bierzemy pod uwagę samochody elektryczne.

Jak mogłam się przekonać, na Osiedle Mickiewicza przy ul. Rudzkiej łatwo jest się dostać transportem publicznym. Mnie udało się w łatwy i szybki sposób dojechać  tu z okolic Dworca Zachodniego w Warszawie autobusem i metrem [fot. 8].

Katarzyna Wolańska, foto 8 – Stacja metra M1 Słodowiec w pobliżu której zlokalizowane jest Osiedle Mickiewicza

Ze stacji metra M1 Słodowiec, gdzie wysiadłam, doszłam  w miejsce docelowe, czyli na ul. Rudzką w ciągu ok. 10 minut pieszo, idąc przez park Stawy Kellera. W okolicy znajduje się także linia tramwajowa i komunikacja autobusowa.

Przy stacji metra Słodowiec zlokalizowana jest miejska stacja wypożyczania rowerów [fot. 9], 

Katarzyna Wolańska, foto 9 – Miejska stacja wypożyczalna rowerów przy stacji metra Słodowiec

i punkt naprawy rowerów, z którego korzystają na bieżąco przejeżdżający rowerzyści [fot. 10].

Katarzyna Wolańska, foto 10 – Samoobsługowy punkt naprawy rowerów miejskiej stacji wypożyczania rowerów przy stacji metra Słodowiec

Jest to punkt, gdzie wysiadający z metra może się przesiąść na rower typu bike-sharing lub na własny rower przypięty przy ogólnodostępnych stojakach rowerowych.

Frekwencja w wypożyczalni jest duża. Widać, że samoobsługowa miejska stacja wypożyczania rowerów w tym miejscu, przy stacji metra M1 Słodowiec  jest bardzo uzasadniona.

Pozytywne wrażanie robi również to, że stacja wypożyczania rowerów zasilana jest poprzez odnawialne źródło energii (panel fotowoltaiczny) [fot. 11].

Katarzyna Wolańska, foto 11 – Zasilany odnawialnym źródłem energii stacja wypożyczania rowerów przy stacji metra Słodowiec

Dużo się dzieje, widać, że rowery są często wypożyczane [fot. 12].

Katarzyna Wolańska, foto 12 – Rowery przy stacji metra Słodowiec są bardzo często wypożyczane

Jeśli chodzi o statystyki, to z roku na rok rosną. W 2017 roku, w skali całego miasta z Warszawskiego Roweru Publicznego skorzystano 5 136 388. To o 2,7 razy więcej niż przez cały rok 2016. W 2017r. w systemie zarejestrowanych było 610 tysięcy osób, czyli o 164 tysiące więcej niż rok wczesniej.

Jak możemy się przekonać, wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla pieszych poprowadzone są szerokie i bardzo dobrze oznakowane ścieżki rowerowe, ścieżka przebiega również przez park Stawy Kellera [fot. 13] i przy samym Osiedlu Mickiewicza.

Katarzyna Wolańska, foto 13 – Ścieżka rowerowa w parku Stawy Kellera w pobliżu Osiedla Mickiewicza przy ul. Rudzkiej

Mieszkańcy tak zlokalizowanych osiedli nie muszą korzystać z własnych samochodów np. dojeżdżając na co dzień do pracy.

Takie połączenie czynników, lokalizacja osiedla w pobliżu dobrze funkcjonującej komunikacji publicznej, rozwinięta infrastruktura miejska (miejska wypożyczalnia rowerów, ścieżki rowerowe) oraz udogodnienia dla rowerzystów znajdujące się na terenie samego osiedla współtworzą system transportu zrównoważonego w mieście. Takie rozwiązania przynoszą wiele korzyści dla miasta: mniej samochodów porusza się po naszych drogach, dzięki temu są mniejsze korki, mniej hałasu i spada zanieczyszczenie powietrza. Osoby korzystające z transportu rowerowego i komunikacji publicznej odnoszą również korzyści indywidualne – jest zdrowiej i taniej.

Katarzyna Wolańska

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Eko-lokator, ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej