więcej


Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki pyta kandydatów na prezydenta. Odpowiedzi Janusza Korwin-Mikke (10857)

2010-06-18

Drukuj
W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi PKE-OM zapytał kandydatów o ich opinie na temat właściwej polityki klimatycznej i energetycznej w Polsce, Europie i na świecie.
Jakie stanowisko powinna zajmować Polska w polityce klimatycznej Unii Europejskiej?

„Polityka klimatyczna” jest metodą wyciągania pieniędzy przez biurokrację europejską od podatników pod pozorem walki z globalnym ociepleniem. Każdy urzędnik państwowy, minister i parlamentarzysta, który przyczynił się do wprowadzenia ograniczeń emisji dwutlenku węgla, powinien stanąć przed sądem za szkodzenie społeczeństwu i obywatelom poprzez doprowadzenie do wzrostu kosztów energii i stawianie barier rozwojowych.

Jaka jest Pana ocena krajowej i międzynarodowej polityki klimatycznej Polski?

Polska zbyt gorliwie przyjmuje dyktat unijny w sprawie ograniczeń emisji, które opierają się na sfałszowanych badaniach wpływu tej emisji na ocieplenie klimatu.
Polska powinna rozwijać i wspierać rozwój technologii produkcji czystej energii z węgla kamiennego, ale z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Czy Polska powinna wspierać ochronę klimatu i adaptację do jego zmian w krajach rozwijających się?

Mamy wiele do zrobienia w sąsiedztwie naszych domów w gminach i miastach - chodzi o rozwój recyklingu, zagospodarowanie odpadów, oczyszczalnie ścieków etc. Nie możemy się angażować w „ochronę klimatu” bo jest to działalność pozbawiona sensu.

Co w Pana opinii może zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski?

Przede wszystkim uwolnienie branży energetycznej od administracji państwowej oraz zbudowanie zasad wolnej konkurencji. Administracja państwowa musi zlikwidować bariery rozwoju branży energetycznej i znieść lub ograniczyć monopole w produkcji i dystrybucji energii. Jako prezydent będę popierał budowę elektrowni atomowych i przekonywał Polaków do energetyki atomowej. Będę wspierał również inicjatywy pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych oraz dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne.

Czy budowa gospodarki niskowęglowej w Polsce jest dla naszego kraju szansą czy zagrożeniem?

Jest to zagrożenie powodujące w skutkach nieoszacowane nawet, ogromny wzrost kosztów gospodarowania i kosztów utrzymania w naszym kraju. Polska ma własne zasoby węgla i po sprywatyzowaniu kopalń i elektrowni nastąpi rozwój technologii czystej produkcji węglowej bez skokowych wzrostów cen energii.

Czy według Pana Prezydent powinien wspierać realizacje przez Polskę celu redukcji emisji o 40% do roku 2020 (w stosunku do roku bazowego 1988) zapisanego w przyjętej w 2003 roku Polskiej Polityce Klimatycznej?

Ograniczenie emisji wynika z założenia istotnego wpływu gospodarki na zmiany klimatyczne. Założenie jest oparte na fałszywych wynikach badań a zatem jako Prezydent będę aktywnie zwalczał również poprzez wetowanie ustaw politykę klimatyczną jako szkodliwą dla obywateli i gospodarki.

Czy Pana zdaniem Prezydent powinien wspierać wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim energetyki rozproszonej)?

Ani Prezydent ani rząd nie powinni ingerować w rozwój energetyki rozproszonej i wzrost efektywności energetycznej. Prezydent powinien usilnie burzyć bariery administracyjne i prawne rozwoju nie tylko z resztą w tych dziedzinach, ale w całej gospodarce. Jako Prezydent będę wspierał proces reprywatyzacji i prywatyzacji, co wydatnie pomoże w odbudowie małej energetyki wodnej. Przygotuję również projekt zniesienia koncesji w branży energetycznej.

Czy w Pana opinii rząd słusznie zamierza inwestować w elektrownie atomowe?

Rozwój energetyki atomowej jest nieunikniony. Elektrownie powinny być budowane przez prywatne firmy.

Jakie warunki powinna spełniać ustawa o odnawialnych źródłach energii, aby ją Pan - jako Prezydent RP - mógł podpisać?

Ustawa tak jest zbędna.

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej