więcej


Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki pyta kandydatów na prezydenta. Odpowiedzi Andrzeja Olechowskiego. (10860)

2010-06-17

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi PKEOM zapytał kandydatów o ich opinie na temat właściwej polityki klimatycznej i energetycznej w Polsce, Europie i na świecie.
Jakie stanowisko powinna zajmować Polska w polityce klimatycznej Unii Europejskiej?
Ostrożnie i aktywnie. Z rozwagą, bo nasze opóźnienia w infrastrukturze są zbyt poważne, by składać pochopne deklaracje. Aktywne - gdyż Polska musi dać wyraźny sygnał, iż wspiera działanie na rzecz ochrony klimatu. Nie może nam zatem zabraknąć umiejętności dyplomatycznych. Co do mnie, jestem przygotowany do tego działania.

Jaka jest Pana ocena krajowej i międzynarodowej polityki klimatycznej Polski?
Uznaję ją za dostateczną, bez większych porażek.

Czy Polska powinna wspierać ochronę klimatu i adaptację do jego zmian w krajach rozwijających się?
Tak.

Co w Pana opinii może zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski?
Dobre partnerstwo europejskie /unijne bezpieczeństwo energetyczne/ rozsądne inwestowanie w alternatywne źródła energii.

Czy budowa gospodarki niskowęglowej w Polsce jest dla naszego kraju szansą czy zagrożeniem?
Zdecyduje rachunek ekonomiczny, z uwagi na zasoby węgla - raczej tak.

Czy według Pana Prezydent powinien wspierać realizacje przez Polskę celu redukcji emisji o 40% do roku 2020 (w stosunku do roku bazowego 1988) zapisanego w przyjętej w 2003 roku Polskiej Polityce Klimatycznej?
Tak, przy szerszej społecznej akcji promocyjnej. Autorytet urzędu prezydenta RP winien być zaangażowany.

Czy Pana zdaniem Prezydent powinien wspierać wzrost efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii (przede wszystkim energetyki rozproszonej)?
Tak, w przypadku oczywistych ekspertyz fachowców, nie polityków.

Czy w Pana opinii rząd słusznie zamierza inwestować w elektrownie atomowe?
Tak.

Jakie warunki powinna spełniać ustawa o odnawialnych źródłach energii, aby ją Pan - jako Prezydent RP - mógł podpisać?
Powinna godzić interes społeczny i ekonomiczny oraz odzwierciedlać realia. 

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej