więcej


Polityka klimatyczna

Zmiany klimatu zaczynają się od spalania węgla (16430)

2013-11-11

Drukuj

Opole-topnienieW przededniu szczytu klimatycznego COP19, 9 listopada br. Greenpeace wyświetlił na sześciu polskich elektrowniach węglowych hasła zwracające uwagę na przyczyny zmian klimatu. W ten sposób ekolodzy przypominają, że postępujące zmiany klimatu wymagają pilnych działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, w które musi zaangażować się również polski rząd.

Aktywiści Greenpeace, korzystając ze specjalnych projektorów, wyświetlili tuż po zmroku, na elektrowniach w Bełchatowie, Kozienicach, Opolu, Rybniku, Połańcu oraz Nowym Czernowie (elektrownia Dolna Odra) hasła z ostrzeżeniami: „Zmiany klimatyczne zaczynają się tutaj!", „Topnienie Arktyki zaczyna się tutaj!", „Powodzie zaczynają się tutaj!". To właśnie emisje gazów cieplarnianych powstające w procesie produkcji energii stanowią jedną z głównych przyczyn podnoszenia się średniej globalnej temperatury i prowadzą do przyspieszenia procesu zmian klimatu, a co za tym idzie nasilenia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

– Obecnie polska gospodarka w 90% opiera się na spalaniu paliw kopalnych, a rząd nie podejmuje żadnych konkretnych działań, które mogłyby zmniejszyć uzależnienie od węgla. Dodatkowo blokuje przyjęcie przez Unię Europejską ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, co w rezultacie osłabia szanse na globalne porozumienie klimatyczne i zatrzymanie postępujących zmian klimatu  powiedział Maciej Muskat.

Polaniec

Połaniec - "Powodzie zaczynają sę tutaj!"

belchatow-zmiany

Bełchatów - "Zmiany klimatyczne zaczynają się tutaj!"

Greenpeace, powołując się na raport "[R]ewolucja energetyczna dla Polski" opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie, przypomina, że polskie inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) mogą doprowadzić do obniżenia cen energii dla obywateli i pozwolą przyspieszyć wzrost gospodarczy. Już w roku 2030 ponad 50% energii elektrycznej może być w Polsce produkowane ze źródeł odnawialnych, a dzięki rozwojowi sektora OZE powstanie ponad 100 tys. miejsc pracy.

– Polski rząd wydaje się dbać jedynie o interesy koncernów energetycznych, choć rozproszona energetyka obywatelska, oparta o odnawialne źródła energii i podnoszenie efektywności energetycznej, przyniosłaby większe korzyści obywatelom, gospodarce i środowisku niż dalsze wspieranie produkcji energii ze spalania paliw kopalnych – dodaje Maciej Muskat.

Greenpeace oczekuje, że rządy krajów biorących udział w negocjacjach klimatycznych przyspieszą podjęcie działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiążą się do przyjęcia nowych celów redukcyjnych w 2014 roku. Wyznaczone cele powinny być ambitne, sprawiedliwe i w swoim założeniu powinny inicjować proces przejścia z ery paliw kopalnych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Nowe porozumienie klimatyczne musi zostać przyjęte w 2015 roku.

Podczas gdy przedstawiciele ponad 190 państw spotykają się w Warszawie, by dyskutować o przyszłości globalnej polityki klimatycznej, w rosyjskim areszcie ciągle przebywa 30 aktywistów oraz członków załogi statku Greenpeace Arctic Sunrise. Ekolodzy trafili do aresztu po pokojowej akcji na rzecz ratowania Arktyki, która jest jednym z najbardziej zagrożonych zmianami klimatu obszarów na świecie.

Więcej zdjęć z akcji na stronie:

 

źródło: Greenpeace, fot. Opole - "Topnienie Arktyki zaczyna się tutaj!"
 
 
 
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej