więcej


Polityka klimatyczna

Zmiany klimatu wyzwaniem dla metropolii (20233)

2017-09-19

Drukuj
galeria

Skutki wpływu zanieczyszczeń na klimat oraz jakość życia znane są każdemu kto mieszka w większym mieście. Wystarczy wspomnieć ostatnią zimę, gdzie podróż tramwajem, autobusem lub innym środkiem lokomocji, wydawała się być podróżą w nieznane i nicość spowitą mgłą gęsta jak mleko. Zima przyniosła nam niechlubny rozgłos w kategorii najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, a nawet świata.

Powietrze w miastach

Dostęp powietrza do miast, to ogromny problem ekologiczny  i wyzwanie stojące przed samorządowcami, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Berlin zamyka ruch samochodowy na jednej z najważniejszych arterii. Paryż nie wpuszcza do centrum samochodów z dieslem. Londyn podnosi opłaty za wjazd do centrum. Pojawia się coraz więcej inwestycji w wypożyczalnie rowerów, skuterów, a nawet samochodów. Przykładów zmian można by mnożyć w nieskończoność. Lecz zmiany ekologiczne nie polegają jedynie na innym niż dotychczasowym podejściu do transportu. Zmianie powinno ulec również pojmowanie budownictwa mieszkaniowego, które ma główny udział w emisji gazów cieplarnianych. Polityka klimatyczna samorządów powinna skupić się również na wprowadzaniu innowacji do mieszkalnictwa, związanym z inwestowaniem w OZE, gospodarkę wodną, czy gospodarowanie odpadami. Miasta przygotowują swoje plany adaptacji do zmian klimatu. Paryż w ramach strategii klimatycznej chce poddać termo renowacji ok. 50 tysięcy budynków. Nie tylko wpłynie to pozytywnie na rachunki mieszkańców za energię, ale przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy.

Chiny i ich rekordy

Problem niewidzialnych miast do tej pory był głównie zauważany w chinach, lecz w ostatnich latach to również przypadłość Europejska. Chiny, symbol wzrostu gospodarczego, także zaczął nadrabiać zaległości w ochronie środowiska.

W miastach wdrażany jest system miejskich rowerów, których docelowo ma być 80 tysięcy. Typowo dla giganta technologicznego jakim są Chiny, interesującym jest również system „punktów węglowych”. Każda uczestnicząca w nim osoba otrzymuje informacje o wynikłych z poruszania się rowerem oszczędności w emisjach gazów cieplarnianych w porównaniu do jazdy samochodem, które następnie można wymieniać m.in. na bilety do kina.

W innych miejscach wymieniono całą swą flotę taksówkową na pojazdy elektryczne, co przyczynić się ma do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla czy tlenku azotu.

Natomiast Indie nie tylko stawiają na rozwój inteligentnych miast, ale także idą w kierunku świadomej  gospodarki odpadowej. Kalkuta planuje osiągnąć stuprocentową ich segregację już u ich źródeł, co ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia emisji metanu z wysypisk.

Ambitne plany

W San Diego, również rozwijają się działania proklimatyczne. Dzięki przyjęciu specjalnego planu działań emisje CO2 miasta mają do roku 2035 spaść o połowę, a udział energetyki odnawialnej wzrosnąć w nim do 100%.

Chicago postawiło na rewitalizację szkolnych boisk, mającą na celu uczynienie ich zbiornikami na wypadek coraz częstszych ulew. Dzięki lepszym systemom gromadzenia i odprowadzania wody opadowej minimalizowane są szkody, jakie potrafiły one zadać okolicom miasta zamieszkałym przez osoby o niskich dochodach. Dzięki wykorzystaniu programu m.in. do promowania miejskiego ogrodnictwa stają się one jednocześnie przestrzenią edukacji ekologicznej oraz aktywności fizycznej.

San Francisco, chcące zmniejszyć własne emisje o 80% do roku 2050, zaoferowało swym mieszkankom i mieszkańcom szereg działań na rzecz efektywności energetycznej, nakierowanych na mały biznes oraz osoby o niskich dochodach.

Ekologiczne dobre przykłady

Jednym z nich jest Europa Środkowa. Być może wynika to ze słabych ambicji klimatycznych lub niewiedzy o możliwości zgłoszenia swoich projektów, jednak problem ten rzuca się w oczy. Wyjątki stanowią Wilno z platformą informacyjną o  efektywności energetycznej budynków w mieście oraz Tallin wraz z darmową komunikacją.

Kapsztad postawił na recykling starych koszy na śmieci i ponowne wykorzystanie surowca w nowych obiektach. Portugalskie Torres Vedras, liczące sobie 20 tysięcy mieszkanek i mieszkańców, umożliwia wypożyczenie miejskich rowerów – w tym tych elektrycznych.

Jeśli ktokolwiek na serio mówi o zazielenianiu polskiego systemu energetycznego czy przeganianiu smogu z naszych miast warto, by czerpał dobre wzorce od najlepszych.

Źródło: Zielone Wiadomości


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej