więcej


Polityka klimatyczna

Zeroemisyjny Kraków (20871)

2019-07-05

Drukuj
galeria

Kraków nawiązał współpracę z EIT Climate-KIC – europejską instytucją działającą na rzecz ochrony klimatu. Miasto dołącza do grona sześciu innych europejskich metropolii: Amsterdamu, Edynburga, Malmö, Mediolanu, Leuven czy Orleanu, które będą dążyły do zeroemisyjności już w 2030 r. Projekt będzie realizowany we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami i przedsiębiorstwami.

Zdrowe i czyste miasto z zerową emisją CO2 w 2030 r. – taki cel stawiają sobie władze siedmiu europejskich miast. Kraków przystąpił do projektu współtworzonego z EIT Climate-KIC i firmą Pracownia Miejska. We wtorek, 25 czerwca odbyło się spotkanie władz miasta: Andrzeja Kuliga – zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej, Jerzego Muzyka – zastępcy prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju z Thomasem Osdobą z zespołu Urban Transitions i innymi przedstawicielami EIT Climate-KIC, podczas którego omówiono wstępne założenia przedsięwzięcia.

– Jesteśmy dumni z tego, że Kraków jest jednym z pierwszych miast, które przystąpiły do ​​tego ogólnoeuropejskiego programu, wspierającego dążenia miast do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Uwarunkowania historyczne, duża zależność kraju od węgla, założenia polityki krajowej czynią to zadaniem ekstremalnie trudnym. Jednak warto je podjąć, bo Kraków jest miastem innowacji, liderem  w wielu dziedzinach jak choćby poprawa jakości powietrza czy gospodarka odpadami. Jest szansa na wypracowanie w Krakowie rozwiązań do powielania w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie występują podobne uwarunkowania i problemy jak u nas – mówi wiceprezydent Andrzej Kulig.

Jak zaznacza wiceprezydent Jerzy Muzyk, już w poprzednich latach miasto współpracowało z tym funduszem unijnym, np. podczas organizacji Climathonu, corocznego spotkania aktywistów miejskich wypracowujących działania na rzecz klimatu. – Tym razem podejmiemy dłuższą i bardzo znaczącą współpracę – dodaje.

Misją EIT Climate-KIC jest współpraca w przyszłości z co najmniej 100 miastami w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w 2030 r. – Liczymy, że dzięki współdziałaniu z miastami możliwe jest wprowadzenie dużej zmiany systemowej, która będzie kluczowa dla sprostania wyzwaniom klimatycznym. Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele problemów do rozwiązania, ale jesteśmy zdeterminowani – mówi Thomas Osdoba z EIT Climate-KIC.

Projekt przygotowany przez Pracownię Miejską, Miasto Kraków i EIT Climate-KIC przewiduje długofalową współpracę. Zakłada on 10-letnie partnerstwo, obejmujące wypracowanie strategii, innowacje i pilotaże, a także realizację projektów, programów i polityk, zawierających niezbędne i możliwe ze względu na postęp technologiczny rozwiązania.

Co ważne, wszystkie te kroki będą oparte o współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, ekspertami krajowymi i międzynarodowymi. Projekt zakłada również szereg starannie opracowanych pilotaży, opartych na innowacyjnym podejściu. Ścisła współpraca z innymi miastami jest kolejnym ważnym czynnikiem. Strategia pozwoli również na lepszą integrację miedzy projektami, które są już realizowane przez miasto i osiągnięcie efektu synergii z innymi działaniami.

” Liczymy, że za kilkanaście lat Kraków stanie się czystym i neutralnym klimatycznie miastem odpowiadającym na wyzwania dużych aglomeracji miejskich w zakresie zmian klimatu i środowiska w jakim żyjemy. Jesteśmy przekonani, że będzie to atut Krakowa, który pozwoli nam utrzymać oraz przyciągnąć jeszcze więcej innowacyjnych rozwiązań, nowych mieszkańców i przedsiębiorców – wyjaśnia wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Udział Krakowa w przedsięwzięciu posłuży nie tylko jako dobry przykład dla innych miast. – Projekt pozwoli nam także zidentyfikować i jasno wskazać bariery transformacji oraz konstruktywnie prowadzić rozmowy z rządem na temat możliwości i konieczności ich usunięcia – podkreśla Justyna Król z Pracowni Miejskiej.

Źródło: UM Kraków


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej