więcej


Polityka klimatyczna

Zamieńmy "Fit for 55" w "Pasuje do 1,5°C" (21922)

2021-06-29

Drukuj
galeria

Źródło: Can Europe

Dane naukowe mówią głośno i wyraźnie: potrzebujemy bezprecedensowych działań w dziedzinie klimatu do 2030r., aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C do końca tego stulecia. Pomimo alarmowych dzwonków kierowanych przez tysiące naukowców oraz miliony młodych i obywateli maszerujących na rzecz zmian, niedawno "wzmocniony" cel klimatyczny UE polegający na "redukcji emisji netto o co najmniej 55% do 2030 r." nadal nie spełnia zobowiązań światowych wynikających z porozumienia paryskiego w celu ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.

Nawet po przedstawieniu nowych zobowiązań klimatycznych, w tym ambitniejszego celu klimatycznego UE, świat nadal zmierza w kierunku globalnego wzrostu temperatury o co najmniej 2,5°C  do końca bieżącego stulecia. Ten brak odpowiednich działań będzie kosztowny, co wpłynie na nasze życie, środki do życia, prawa podstawowe i gospodarkę. Jedna z największych na świecie grup ubezpieczeniowych,  Swiss RE, szacuje, że wzrost temperatury o 2,5°C spowoduje utratę PKB w Europie o 8,0% do 2050 roku. Bezczynność klimatyczna będzie miała szczególnie ogromny wpływ na najbiedniejszych na świecie. Chociaż wzrost temperatury o 1,5°C nadal będzie stanowił zagrożenie dla eliminacji ubóstwa i nierówności, ograniczenie go do tego poziomu pozwoli utrzymać zrównoważony rozwój UE w zasięgu ręki.

Bądźmy ambitni

Dlatego TEŻ UE potrzebuje ambitnego prawodawstwa klimatycznego i energetycznego. Mając to na uwadze, czekamy na pakiet "Fit for 55", który zostanie przedstawiony przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Ten pakiet legislacyjny obejmie przegląd głównego prawodawstwa UE w zakresie klimatu i energii, tak aby odzwierciedlał cel redukcji emisji netto o co najmniej 55 % pod koniec dekady. A jednak ten poziom ambicji UE nie wystarczy, aby przedstawić jej sprawiedliwy wkład w osiągnięcie celu porozumienia paryskiego w wysokości 1,5°C. Jako bogata gospodarka i główny historyczny emitent UE powinna do 2030r. osiągnąć redukcję emisji o co najmniej 65%. Tylko tak istotne obniżki pozwolą nam utrzymać się w zgodzie z porozumieniem paryskim.

Wszystkie propozycje polityczne zawarte w pakiecie legislacyjnym Komisji powinny zatem odzwierciedlać najwyższy poziom ambicji i uczciwości, co pozwoli ogólnemu pakietowi przekroczyć niewystarczający cel 55% i utorować drogę do osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej w 2040r. Aby to osiągnąć, następujące cele w zakresie energii i klimatu do 2030 r.  muszą być zgodne z celem porozumienia paryskiego:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 50 % w sektorach nieobjętych ETS (transport drogowy, budynki, rolnictwo i odpady) oraz o co najmniej 70 % w sektorach ETS (zarówno w porównaniu z emisjami w 2005 r.);
  • ponad podwojenie pochłaniania netto z sektora użytkowania gruntów i leśnictwa (w porównaniu z pochłanianiem w 1990 r.);
  • Co najmniej 45% oszczędności energii (w porównaniu z przewidywanym zużyciem energii w 2030 r.);
  • Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej wynoszący co najmniej 50%.

Państwa członkowskie muszą pamiętać, że jako pierwsze są odpowiedzialne za przełożenie tych celów na działanie i odpowiedzialność za ich realizację.  Jednak są one również pierwszymi, które zbierają wszystkie korzyści płynące z czystej i sprawiedliwej transformacji. Kraje europejskie mają ogromny potencjał stopniowego wycofywania paliw kopalnych, zwiększania odnawialnych źródeł energii i zwiększania oszczędności energii. Co więcej, dzięki odnowionemu budżetowi UE oraz instrumentowi na rzecz naprawy i odporności państwa członkowskie mają szansę na jednorazową zmianę, a tylko w tym roku otworzy się okno, aby zapewnić finansowanie trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu procesu inwestycyjnego, który sprzyja sprawiedliwej transformacji.

Dynamika zmian rośnie

Pójście na politykę kompatybilną o 1,5°C jest wykonalne, a osiągnięcie znacznie wyższych celów w zakresie klimatu i energii jest więcej niż osiągalne. Musimy stworzyć zbliżający się pakiet legislacyjny w sprawie klimatu i energii "Fit for 1.5°C", aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu w trybie pilnym udowodnionym przez naukę i poprowadzić globalny ruch na rzecz wdrożenia zgodnych polityk porozumienia paryskiego. Pozwoli to UE na wprowadzenie na pokład innych dużych emitentów, takich jak USA i Chiny, a także wielu krajów rozwijających się i gospodarek wschodzących na całym świecie. Nadszedł czas, aby unijni decydenci zintensyfikowali swoją grę w celu ochrony Europejczyków, naszych źródeł utrzymania i gospodarki. Musimy działać teraz!

Źródło: CAN EUROPE

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej