więcej


Polityka klimatyczna

Z Paryża do Marrakeszu: wdrożenie światowego porozumienia w sprawie klimatu (19605)

2016-07-07

Drukuj
galeria

Z myślą o kolejnym globalnym szczycie klimatycznym w Marrakeszu Europejski Komitet Regionów zachęca do udziału w debacie na temat tego, jak zobowiązania podjęte w Paryżu przekuć w konkretne wyniki na poziomie lokalnym.

Dnia 29 czerwca Europejski Komitet Regionów zorganizował debatę na wysokim szczeblu w  sprawie sposobu wdrażania porozumienia paryskiego. Wyzwaniem jest przekształcenie zobowiązań klimatycznych w rentowne projekty. Europejski Bank Inwestycyjny umożliwia obecnie władzom lokalnym i regionalnym skorzystanie z pożyczek w wysokości 100 mld EUR na działania w dziedzinie klimatu.

Nadszedł czas, by tchnąć życie w porozumienie klimatyczne z Paryża, wdrażając wielopoziomowe sprawowanie rządów, ustanawiając mechanizmy szacujące, w jakim stopniu zrealizowano cele, a także opracowując dostosowane do potrzeb indywidualnych usługi finansowe w dziedzinie klimatu w celu poczynienia postępów. Te właśnie tematy były przedmiotem dyskusji przywódców lokalnych i regionalnych w Brukseli podczas debaty wysokiego szczebla w Europejskim Komitecie Regionów z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i władz Maroka. Światowy szczyt klimatyczny COP22, który odbędzie się w listopadzie w Marrakeszu, ma sprawić, że przyjęte w Paryżu porozumienie znajdzie się na etapie wdrażania.

Uczestnicy szczytu w Paryżu zgodzili się ograniczyć globalny wzrost średniej temperatury do poziomu znacznie poniżej 2°C i śledzić postępy za pomocą skutecznego systemu przejrzystości i rozliczalności. Po raz pierwszy uznano rolę podmiotów niepaństwowych w walce z globalnym ociepleniem, zwłaszcza regionów i miast, które wprowadzają w życie około 70% decyzji dotyczących klimatu. Z myślą o kolejnym globalnym szczycie klimatycznym w Marrakeszu Europejski Komitet Regionów zachęca do udziału w debacie na temat tego, jak zobowiązania podjęte w Paryżu przekuć w konkretne wyniki na poziomie lokalnym. Gra toczy się o rolę miast i regionów w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, a także o potrzebne im dalsze wsparcie we wdrażaniu środków łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej na szczeblu lokalnym.

Francesco Pigliaru , przewodniczący Regionu Sardynia oraz Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii KR-u, stwierdził: – COP22 otworzy nową erę: lepszej współpracy z nami, podmiotami, które nie są stronami porozumienia. Musimy teraz wdrożyć porozumienie w naszych okręgach wyborczych. Konieczne jest opracowanie dalszych mechanizmów oceny i wsparcia, by zagwarantować wypełnienie przez wszystkie kraje zobowiązań, które podjęły w Paryżu. Uczestnicy COP22 będą musieli zadbać o wdrożenie tych nowo stworzonych mechanizmów. Przy wprowadzaniu ich w życie trzeba będzie zachować pozytywne i ambitne podejście, jakie dało się zaobserwować w Paryżu. Francesco Pigliaru jest sprawozdawcą opinii KR-u, która zostanie przyjęta w październiku w sprawie: „Osiągnięcie światowego porozumienia w sprawie klimatu – podejście terytorialne do COP22 w Marrakeszu” .

Włoska posłanka do Parlamentu Europejskiego Simona Bonafè oświadczyła: – Oczekuje się, że w ramach realizacji celów wytyczonych w historycznym i ambitnym porozumieniu paryskim przedsięwzięte zostaną konkretne środki. Regiony i miasta będą odgrywać zasadniczą rolę w procesie przestawienia się na społeczeństwo niskoemisyjne, zwłaszcza w sektorze transportu i budownictwa, których nie obejmuje unijny system handlu emisjami. Przemiana będzie wymagać dokonania imponujących inwestycji. Niezbędne jest stworzenie większej synergii między finansowaniem publicznym i prywatnym, a także między różnymi europejskimi funduszami.

Philip Owen , który odpowiada w Komisji Europejskiej za finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu, podkreślił: – UE zapewnia regionom i miastom wsparcie we wdrażaniu porozumienia paryskiego, oferując środki finansowe z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Funduszu Spójności i funduszy regionalnych, a także konkretnych instrumentów, takich jak mechanizm finansowy na rzecz kapitału naturalnego oraz instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej w ramach funduszy EBI i LIFE.

Trzeba przekształcić zobowiązania w rentowne projekty – stwierdziła Esther Badiola z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI umożliwia obecnie władzom lokalnym i regionalnym, a także podmiotom prywatnym skorzystanie z pożyczek w wysokości100 mld EUR na działania w dziedzinie klimatu. – Apelujemy, by miasta i regiony zwracały się o informacje i korzystały z naszych innowacyjnych produktów finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, które są dostosowane do potrzeb indywidualnych – dodała Esther Badiola.

W debacie wzięli udział burmistrz Rabatu Mohamed Sadiki i zastępca burmistrza Marrakeszu Awatif Berdai . – Maroko dołoży wszelkich starań, by szczyt COP22 okazał się sukcesem. W tym celu następuje ogólna mobilizacja: państwa, wybranych demokratycznie przedstawicieli, społeczeństwa obywatelskiego, naukowców i sektora prywatnego. Jest to również okazja, by Królestwo Marokańskie potwierdziło swe zobowiązanie do ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu – stwierdził Mohamed Sadiki.

Przy wsparciu władz marokańskich KR zamierza zorganizować szczyt miast podczas COP22, by kontynuować dyskusję w sprawie wdrażania porozumienia klimatycznego z Paryża, umocnić wielopoziomowe sprawowanie rządów w dziedzinie klimatu, a także rozpropagować Porozumienie Burmistrzów w Maroku i innych krajach. Około trzydziestu członków KR-u zostało niedawno ambasadorami Porozumienia Burmistrzów, grupy lokalnych i regionalnych przywódców propagujących korzyści z przyłączenia się do Porozumienia, największej unijnej inicjatywy w dziedzinie energii i klimatu.

Źródło: Europejski Komitet Regionów
http://cor.europa.eu 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej