więcej


Polityka klimatyczna

Wycofywanie górników z brudnego węgla: Hiszpania daje przykład (21601)

2020-12-04

Drukuj
galeria

W kopalniach węgla jest coś ponurego. Teraz rząd hiszpański postanowił zastąpić je czymś jaśniejszym.

Wytwarzanie energii elektrycznej z węgla nie tylko zanieczyszcza środowisko, jest szkodliwe dla klimatu, ale często nie przynosi zysków Do 2018 roku dzięki dotacjom rządowym niektóre kopalnie węgla pozostały otwarte i zapewniły niektóre, ale coraz mniej, miejsc pracy – z pewnością żadne z nich nie było zdrowe i przyjemne.

Kiedy w grudniu 2018 r. zamknięto ostatnią partię hiszpańskich kopalń węgla z powodu europejskiego zakazu dotacji rządowych, rząd hiszpański nie zapomniał o pracownikach i ich rodzinach.

Opierając się na zobowiązaniu Hiszpanii do przestrzegania porozumienia paryskiego i programu Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, rząd, organizacje branżowe i związki zawodowe uzgodniły program „Sprawiedliwej transformacji”, który ma zapewnić wsparcie i finansowanie przejścia na energię odnawialną. W każdym dotkniętym regionie sporządzono szczegółowe plany działania przy udziale społeczeństwa. Udostępniono fundusze publiczne na działania społeczne, w tym na przekwalifikowanie pracowników do nowych miejsc pracy w sektorze przemysłowym – ale nie w taki sposób, aby znaleźć pracę w następnej hucie, rafinerii lub elektrowni gazowej, tylko na przeniesienie miejsc pracy związanych bezpośrednio z energią odnawialną.

Hiszpania zbudowała już dużą liczbę instalacji słonecznych i wiatrowych. Uruchamianie ich, tworzenie nowych i modernizacja istniejącej sieci energetycznej wymaga ludzi, siły i umysłów. W ten sposób społeczności tradycyjnych regionów górniczych na północnym zachodzie zamieniają niezrównoważony, brudny i ponury przemysł na mało szkodliwą, czystą i dobrze prosperującą działalność, która przynosi korzyści wszystkim.

Podobnie jak w przypadku większości krajów, Hiszpania wciąż ma przed sobą długą drogę, aby stać się krajem zrównoważonym i urzeczywistnić cele zrównoważonego rozwoju. Stopniowe wycofywanie paliw kopalnych jest ogromną, ale niezbędną częścią tego procesu i wyzwaniem dla wszystkich krajów. Hiszpania jest liderem pod względem zarządzania infrastrukturą, industrializacji i innowacji. Jednocześnie promuje ona czystą energię, zapewniając godną pracę i wdrażając ochronę klimatu poprzez silne partnerstwa.

Tam, gdzie inni zwlekają, kraj ten podejmuje śmiałe kroki we właściwym kierunku.

 

Artykuł pochodzi z raportu "Czas sięgnąć po księżyc". Raportu z monitoringu społeczeństwa obywatelskiego na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej