więcej


Polityka klimatyczna

Wspólne stanowisko organizacji ekologicznych w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy (21782)

2021-04-06

Drukuj
galeria

Nad pogrążoną w pandemii Europą unosi się widmo kolejnej katastrofy: tym razem klimatycznej. Panuje co do tego naukowy konsensus, z którego wynika, że działania obronne należy podjąć już teraz, zanim będzie za późno. Stąd duże ambicje Unii Europejskiej wyrażone w projekcie Europejskiego Zielonego Ładu, w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050 i 55% do 2030.

W swojej obecnej formie, Krajowy Plan Odbudowy przygotowywany przez Polskę jest dokumentem nieprzystającym do tych ambicji. Brakuje mu rozmachu, a przedstawionych w nim reform nie łączy długoterminowa strategia z jasno określonym celem głównym. Takim celem mogłoby być na przykład osiągnięcie klimatycznej neutralności najpóźniej do roku 2050, czyli zgodnie z dążeniami unijnymi. Co więcej, uważamy że w takim projekcie jak KPO, wizja zmian powinna być zarysowana śmielej – neutralność klimatyczna już w roku 2040, a 65% redukcji gazów cieplarnianych do 2030 (względem 1990), co zgodnie ze wskazaniami naukowców daje nam większe szanse na przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej. Uważamy, że Polskę stać na to, żeby wreszcie znalazła się w awangardzie „zielonej transformacji” i była wzorem dla innych krajów Europy. Właśnie taki duch powinien przyświecać planowaniu szczegółowych reform i inwestycji oraz projektowaniu wskaźników postępu ich realizacji.

Należy pamiętać, że KPO jest odpowiedzią na pandemię spowodowaną kryzysem zdrowotnym wynikającym z utraty bioróżnorodności, a w szerszym kontekście marginalizowania wpływu środowiska na zdrowie ludzi. Istotna część środków z Planu ma zostać przeznaczona na działania związane z transformacją energetyczną, dlatego kluczowym zagadnieniem w debacie nad zmianą sposobu produkowania energii czy neutralnością klimatyczną powinno być zdrowie publiczne. W samej Polsce koszty zdrowotne zmiany klimatu mogą wynieść nawet 119 mld zł w latach 2021-2030 (koszty hospitalizacji, koszty utraconych dni pracy, rent czy zasiłków w wyniku niezdolności do pracy). Zarówno zanieczyszczenie powietrza, jak i nasilająca się zmiana klimatu pozostają największymi wyzwaniami środowiskowymi dla zdrowia publicznego w naszym kraju, powodując dziesiątki tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie i narażając miliony ludzi na choroby przewlekłe, obniżenie jakości zdrowia czy produktywności.

Całe stanowisko możesz przeczytać TUTAJ


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej