więcej


Polityka klimatyczna

Wejście w życie porozumienia paryskiego po ratyfikacji przez UE (19799)

2016-10-06

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

4 października Parlament Europejski zatwierdził ratyfikację porozumienia paryskiego przez Unię Europejską.

Podczas ratyfikacji porozumienia paryskiego przez Parlament Europejski obecni byli przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oraz przewodnicząca COP 21 Ségolène Royal. To już ostatni etap: zakończył się w ten sposób proces ratyfikacji porozumienia przez Unię Europejską.

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września przewodniczący Jean-Claude Juncker wezwał do szybkiej ratyfikacji porozumienia, stwierdzając: Zbyt powolne wypełnianie obietnic to zjawisko, które coraz bardziej podważa wiarygodność Unii. Weźmy na przykład porozumienie paryskie. My Europejczycy jesteśmy światowymi liderami, jeśli chodzi o działania w dziedzinie klimatu. To Europa wynegocjowała pierwsze w historii prawnie wiążące światowe porozumienie w sprawie klimatu. To Europa zbudowała ambitną koalicję, która umożliwiła zawarcie porozumienia paryskiego.­ Wzywam państwa członkowskie i ten Parlament, aby w najbliższych tygodniach – a nie miesiącach – wypełniły to zadanie. Powinniśmy być szybsi.  4 pażdziernika życzenie to się spełniło.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Ambicje Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu przybrały dzisiaj formę konkretnych działań. Porozumienie paryskie jest pierwszym swego rodzaju i nie byłoby możliwe bez Unii Europejskiej.  Dziś nadal jesteśmy liderami i udowadniamy, że Unia Europejska potrafi dotrzymać obietnic.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: Parlament Europejski posłuchał obywateli. Unia już teraz realizuje własne zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego, ale dzisiejsza szybka ratyfikacja oznacza, że będzie ono realizowane na całym świecie.

Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: Naszym wspólnym zadaniem jest przechodzenie od zobowiązań do konkretnych działań praktycznych. Europa zajmuje tutaj czołową pozycję. Mamy strategie i narzędzia umożliwiające nam realizację celów, kierowanie świata na drogę czystej energii i modernizację gospodarki. Świat jedzie do przodu, a Europa siedzi pewnie za kierownicą – dumna z tego, że może przewodzić w walce ze zmianą klimatu.

Do tej pory 62 strony, odpowiadające za prawie 52 proc. emisji na świecie, ratyfikowały porozumienie paryskie. Porozumienie wejdzie w życie 30 dni po jego ratyfikacji przez co najmniej 55 stron, odpowiadających za co najmniej 55 proc. emisji na świecie. Dzięki ratyfikacji porozumienia i złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez UE przekroczony zostanie próg 55 proc. emisji, co umożliwi wejście w życie porozumienia paryskiego.

UE jest światowym liderem w działaniach w dziedzinie klimatu i odegrała decydującą rolę w tworzeniu ambitnej koalicji, która umożliwiła przyjęcie porozumienia paryskiego w grudniu ubiegłego roku. Komisja Europejska przedstawiła już wnioski ustawodawcze realizujące zobowiązanie UE do ograniczenia emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r.

Kolejne etapy

Po dzisiejszym zatwierdzeniu porozumienia przez Parlament Europejski Rada może formalnie przyjąć decyzję. Równocześnie państwa członkowskie UE ratyfikują porozumienie paryskie indywidualnie zgodnie z krajowymi procedurami parlamentarnymi.

Dodatkowe informacje

Konkluzje Rady ds. Środowiska z nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 30 września 2016 r.:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2016/09/30/

Oświadczenie Komisji po zatwierdzeniu ratyfikacji przez ministrów:
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-3265_en.htm

Wniosek Komisji dotyczący ratyfikacji porozumienia paryskiego przez UE z czerwca 2016 r.:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2067_en.htm

Przeprowadzona przez Komisję ocena skutków porozumienia paryskiego dla UE z marca 2016 r.:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-502_en.htm

Przemówienie przewodniczącego Junckera na spotkaniu przywódców COP 21 w Paryżu:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-6211_en.htm

Reakcja Komisji na historyczne porozumienie w dziedzinie klimatu osiągnięte w Paryżu 12 grudnia 2015 r.:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6308_en.htm

Źródło: Komisja Europejska
http://europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej