więcej


Polityka klimatyczna

W Waszyngtonie o przyszłości klimatu (13308)

2011-09-28

Drukuj

Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, wzięła udział w spotkaniu Major Economies Forum on Energy and Climate w Waszyngtonie (USA). Z racji trwającej prezydencji w Radzie UE polska delegacja reprezentowała Unię Europejską. Forum obyło się w dniach 16-17 września 2011 roku.

Głównym celem posiedzenia było zbliżenie stanowisk przed szczytem klimatycznym w Durbanie, w szczególności w zakresie finansowania i transparentności działań ograniczających emisję. Najistotniejszą dyskusją była przyszłość protokołu z Kioto – wobec braku innego porozumienia – rozmawiano o warunkach jego przyjęcia, w tym sposobie powiązania ewentualnej jego kontynuacji z szerszym porozumieniem obejmującym największe gospodarki.

Polska prezydencja zabiega o osiągniecie wspólnego stanowiska podczas Konferencji Klimatycznej w Durbanie. Najtrudniejsze będzie wypracowanie spójnej wizji przyszłości ochrony klimatu w czasie październikowej Rady Ministrów UE ds. Środowiska.

Polska już zredukowała emisję o 30 % – inne duże gospodarki powinny również ponosić zobowiązania redukcji emisji. Protokół z Kioto nie jest idealnym instrumentem, ale jedynym mechanizmem prawnym, którym obecnie dysponujemy, a więc powinniśmy dążyć do przyjęcia zobowiązań porównywalnych ze zobowiązaniami unijnymi pod ramami prawnymi protokołu z Kioto – powiedziała w Waszyngtonie minister Maćkowiak-Pandera.

***

Major Economies Forum on Energy and Climate (MEF) zostało utworzone w 2009 roku. Zadaniem Forum jest ułatwienie szczerego dialogu pomiędzy najważniejszymi krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz poszukiwanie rozwiązań, które z jednej strony wspomagają międzynarodowe negocjacje UNFCCC, z drugiej prowadzą do konkretnych inicjatyw wspierających postęp technologiczny, rozwój innowacyjnych źródeł energii itd.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej