więcej


Polityka klimatyczna

Unia Europejska pogrążona w klimatycznym impasie (8828)

2009-10-22

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Unijnym ministrom finansów i środowiska, którzy przez ostatnie dwa dni dyskutowali w Luksemburgu o stanowisku UE na Konferencję Klimatyczną ONZ w Kopenhadze nie udało się wyjść z klimatycznego impasu. 
Brak zgody w kwestii finansowego wsparcia działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się szwedzki minister finansów Anders Borg podsumował słowami „Nie udało nam się osiągnąć porozumienia”.

Zdaniem Koalicji Klimatycznej, problem z finansowaniem, w połączeniu z mało ambitnym stanowiskiem ministrów środowiska dotyczącym unijnego celu redukcyjnego, utrudni osiągnięcie sprawiedliwego porozumienia klimatycznego na grudniowej Konferencji w Kopenhadze.

„Jeżeli Unia Europejska nie zadeklaruje konkretnych kwot wsparcia dla krajów rozwijających się i nie przyjmie celów redukcji emisji adekwatnych do wyników ostatnich badań naukowych, negocjacje w Kopenhadze zakończą się fiaskiem. Wiemy, że zgodnie ze swoimi możliwościami i historyczną odpowiedzialnością za zmiany klimatu Unia powinna przeznaczyć 35 mld euro rocznie na przeciwdziałanie im, adaptację i ochronę lasów w krajach rozwijających się. Wyniki badań wskazują również, że konieczne jest przyjęcie celu 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku w stosunku do roku 1990. Ambitne cele przyjęte przez Norwegię i Szkocję pokazują, że jest to możliwe. Im dłużej czekamy z podjęciem tych decyzji, tym poważniejsze koszty zmian klimatu będziemy musieli ponieść” - powiedział Zbigniew Karaczun, Prezes należącego do Koalicji Klimatycznej Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego (PKE OM),

Członkowie Koalicji Klimatycznej wielokrotnie apelowali do ministra finansów Jacka Rostowskiego i ministra środowiska Macieja Nowickiego o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz przełamania impasu negocjacji. Niestety do tej pory Polska była raczej hamulcowym procesu negocjacyjnego i uniemożliwiała podjęcie przez Unię ambitnych zobowiązań. Możemy mieć tylko nadzieję, że przełomowe decyzje w tych sprawach zostaną podjęte podczas szczytu Rady Europejskiej, 29-30 października.

Listy do ministra finansów i środowiska są dostępne na stronie Koalicji Klimatycznej:
http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/stanowiska_koalicji/id/7/

Więcej informacji: dr hab. Zbigniew Karaczun, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, tel. 506 17 35 22, email zbigniew_karaczun@sggw.pl


Pobierz informację w pliku PDF ze strony:
http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/aktualnosci/id/2/archiwum/true/stronicowanie/1/view/unia_europejska_pograzona_w_klimatycznym_impasie_/


źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!




Podziel się swoją opinią



Za treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju



Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej