więcej


Polityka klimatyczna

UE realizuje cele efektywności energetycznej (19726)

EurActiv.pl
2016-09-01

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

Efektywność energetyczna w UE ciągle się zwiększa. Wynika to zarówno ze spowolnienia gospodarczego, jak i z działań prowadzonych przez UE w tym zakresie – pokazują najnowsze badania.

Z badań przeprowadzonych przez Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) wynika, że w okresie między 2000 a 2014 r. całkowite zużycie energii w krajach UE spadło o 6,35 proc. Oznacza to, że oszczędność rzędu 72 milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej (Mtoe), czyli UE zaoszczędziła tyle energii, ile rocznie zużywa się w Finlandii.

„3 x 20 proc.”

KE poinformowała, że dotychczas wszystkie kraje UE zrealizowały cel w zakresie efektywności energetycznej przewidywany na 2020 r. w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego.

Pakiet klimatyczno-energetyczny z 2008 r. zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie UE do realizacji trzech celów w zakresie klimatu i energii do 2020 r. Należy do nich zmniejszenia o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych (w porównaniu do poziomu z 1990 r.), zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. oraz 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE.

Ponadto, Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej zakłada, że do 2020 r. zużycie energii końcowej wyniesie mniej niż 1086 Mtoe. Ten cel został zrealizowany sześć lat przed terminem, już w 2014 r.

Zużycie energii w sektorze przemysłu w 2014 r. stanowiło 16 proc. całkowitego zużycia energii w UE. Ten sektor gospodarki osiągnął dobre wyniki redukcji zużycia energii w latach 2000 - 2015, zmniejszając je o 17,6 proc. Niewiele gorzej wypadł sektor gospodarstw domowych, gdzie zużycie energii zmniejszyło się o 9,25 proc. Z kolei w sektorach transportowym oraz usług zużycie energii wzrosło odpowiednio o 2,2 proc. oraz 16,5 proc.

Przemysł w kryzysie

Zmniejszone zużycie w sektorze przemysłu wynika m.in. z kryzysu gospodarczego z 2008 r. oraz rosnące koszty energii. Zużycie energii w najbardziej energochłonnych sektorach przemysłu – stalowym, surowców niemetalicznych, rafineryjnym – spadało odpowiednio przez ostatnie 15 lat o 24 proc., 23 proc. oraz 12 proc. Największą poprawę w zakresie charakterystyki energetycznej uzyskał przemysł tekstylny, który zredukował zużycie energii o 60 proc.

Jednak przez ostatnie 15 lat w przemyśle w zakresie efektywności energetycznej nie dokonał się żaden postęp. Tyle samo energii potrzeba było zużyć do produkcji tony stali, cementu czy papieru w 2014 r., jak i na przełomie wieku.

Gospodarstwa domowe

 Zużycie energii w sektorze gospodarstw domowych stanowi jedną czwartą całkowitej energii zużytej w UE. Przez ostatnie 15 lat zapotrzebowanie na energię w tym sektorze zmniejszyło się o 10 proc. Kryzys gospodarczy nie miał na ten wynik żadnego wpływu, ale rosnące ceny za gaz i prąd (z 30 proc. do 35 proc. w latach 2007-2015) - już tak. Konsumenci zmniejszali rachunki za gaz i prąd na dwa sposoby: przykręcając termostat lub kupując bardziej energooszczędne urządzenia.

Tylko 2 proc. wszystkich sprzedanych urządzeń elektrycznych w UE w 2004 r. miało współczynnik efektywności energetycznej klasy A. W 2014 r. było ich aż 56 proc. Produkty należące do klasy B nie były przywożone na europejski rynek od 2012 r., a te należące do klasy C - od 2008 r.

Przyjęta dwa lata temu dyrektywa w sprawie etykiet efektywność energetycznej zabrania sprzedaży odkurzaczy o mocy powyżej 1,6 kW. Wspólne Centrum Badawcze (JRC) uważa, że ten trend będzie się dalej utrzymywał.  

Sektor transportu rozwija się

Transport odpowiada za jedną trzecią całkowitej ilości zużytej energii w UE. Zapotrzebowanie na pochodne ropy w sektorze transportu gwałtownie wzrosło o 11 proc. w okresie między 2000 a 2007 r. Dzięki kryzysowi ten wzrost został zniwelowany do 2013 r. i zużycie energii w sektorze transportu w 2014 r. wyniosło 352 Mtoe. W porównaniu do 2000 r. zużycie energii wzrosło tu o 2,2 proc.

Efektywność energetyczna w sektorze transportu zwiększa się. Liczba wyprodukowanych aut wzrosła o 25 proc., ilość zużytej energii przez środki transportu drogowego (który stanowi 82 proc. całkowitego zużycia energii w tym sektorze) zwiększył się o 2 proc.

Źródło: www.euractiv.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej