więcej


Polityka klimatyczna

UE przeciw marnotrawstwu żywności (19676)

EurActiv.pl
2016-08-09

Drukuj
galeria

Fot. fotolia

Komisja Europejska ogłosiła powstanie nowej platformy europejskiej na rzecz przeciwdziałania marnotrawstwu żywności. Ma to być krok w stronę wypełnienia celów zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie.

Według Komisji Europejskiej każdego roku marnuje się ok. 88 mln ton jedzenia, co wiąże się ze stratami w wysokości 143 mld euro. Z szacunków dotyczących poziomów strat żywności w Europie wynika, że 70 proc. odpadów pochodzenia żywnościowego produkowanych jest w gospodarstwach domowych oraz w sektorach gastronomicznych i detalicznych, podczas gdy pozostałe 30 proc. to straty przy produkcji i przetwarzaniu żywności (źródło TUTAJ).

Cele zrównoważonego rozwoju

W ubiegłym roku ONZ przyjęło nowe światowe cele rozwojowe ujęte w Agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Jednym z jej celów jest zmniejszenie o połowę strat żywności na poziomie detalicznym i na poziomie konsumentów do 2030 r. Ograniczone mają zostać także straty przy produkcji żywności.

Ograniczenie strat żywności znajduje się na pierwszym miejscu ambitnego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Plan ten zawiera wnioski legislacyjne, które mają spowodować zwrot Europy w stronę gospodarki cyrkulacyjnej – gospodarki zakładającej minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez powtórne ich wykorzystanie.

B. komisarz ds. środowiska (a wcześniej komisarz ds. badań i rozwoju) Janez Potočnik w rozmowie z EurActiv stwierdził, że zmiana obecnie istniejącego modelu ekonomicznego może stworzyć ogromne możliwości, zarówno dla naszej ekonomii, jak i jakości życia. – Podczas gdy cele zrównoważonego rozwoju zostały opracowane, by przynieść korzyść całemu światu, to wszystkie państwa są odpowiedzialne za przekształcenie tego planu w rzeczywistość. Osiągnięcie tych celów powinno znajdować się w centrum uwagi europejskiej polityki rozwojowej – dodał.

Nowa platforma

Platforma europejska na rzecz przeciwdziałania marnotrawstwu żywności (FWL) jest nieformalną grupą ekspertów, która będzie liczyć nie więcej niż 70 członków reprezentujących sektory prywatne i publiczne. W jej skład wchodzić będą kompetentne władze z krajów członkowskich, europejskie organizacje i federacje zaangażowane z zapobieganie marnotrawstwu żywności, organizacje pozarządowe oraz inne organy UE.

Spotkania platformy będą odbywać się co najmniej dwa razy w roku, a na jej czele będzie stał przedstawiciel KE. Jej głównym celem ma być pomoc Komisji w ustalaniu priorytetów działań mających przeciwdziałać stratom żywności na poziomie europejskim. Platforma ma również pomagać państwom członkowskim w znajdowaniu oraz wdrażaniu odpowiednich metod walki ze stratami żywności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Dyrektor zarządzający fundacji RISE, zajmującej się wspieraniem gospodarki wiejskiej w Europie, Annabelle Williams wyraziła zadowolenie z powstania platformy FWL. Uznała ją za kolejny krok na drodze do wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Konferencja paryska w ubiegłym roku i ustanowienie celów zrównoważonego rozwoju podkreśliły jak ważne jest systematyczne wprowadzanie zmian w sektorze produkcji żywności i jej konsumpcji. – stwierdziła Williams. Dodała także, że jedynym sposobem przeciwdziałania „niewiarygodnie wysokiemu” poziomowi strat żywności w Europie jest zaangażowanie w ten problem wszystkich elementów łańcucha żywnościowego – od producentów po konsumentów. Zaznaczyła, że elementy te nie są w stanie działać osobno, wprowadzenie zmian wymaga więc wspólnego wysiłku.

Źródło: EurActiv.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej