więcej


Polityka klimatyczna

Toczące się rozmowy nad reformą systemu ETS wstrzymują spadek ceny EUA (17438)

2014-07-02

Drukuj
galeria

Prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II półroczu 2014 r. wynosi 5,96 euro.

Głównymi czynnikami wpływającymi na prognozę ceny są:

  • Wznowienie rozmów ministrów środowiska UE o reformie systemu ETS – wzrost;
  • Propozycja zwiększenia celu efektywności energetycznej UE do 30-40 proc. – spadek;
  • Szczyt rady UE – wzrost.

W lipcu wznowione zostaną rozmowy pomiędzy rządami państw członkowskich UE na temat możliwości wcześniejszej reformy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS). Dyskusja będzie dotyczyła tzw. rezerwy stabilizacyjnej. Na obecnym etapie rozmów nie doszło do porozumienia między państwami członkowskimi UE co do terminu wejścia w życie zmian. Rozważa się wprowadzenie reformy jeszcze przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego, np. przed 2017 r. Spotkanie eksperckie w ramach konsultacji Komisji Europejskiej na temat rezerwy stabilizacyjnej, które odbyło się dnia 25 czerwca, nie miało takiego wpływu na notowania EUA, jak wcześniej oczekiwano.

Zgodnie z unijnym projektem dokumentu w sprawie efektywności energetycznej do 2030 r., cel jaki miałby zostać osiągnięty przez UE to redukcja zużycia energii o 30 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. Rozważane jest zwiększenie tego celu do 35 proc. Zapisy dokumentu wskazują, że największych korzyści ze wzrostu efektywności energetycznej można spodziewać się przy podjęciu większych zobowiązań. Im wyższy cel redukcji zużycia energii tym większe bezpieczeństwo energetyczne UE oraz niższy poziom emisji CO2, co może wpłynąć na spadek ceny uprawnień.

Podczas odbywającego się w ostatnich dniach czerwca szczytu UE zostały wskazane priorytety na najbliższe pięć lat. Jednym z nich jest bezpieczna przyszłość energetyczna oraz klimatyczna. Utrzymanie prośrodowiskowego kierunku Unii w kolejnych latach może wpłynąć na wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

 

Prognoza cen z dnia 30 czerwca 2014 roku.

 

 

Autorami komentarza są dr Julisz Pereś, Paweł Jankowski i Wojciech Hofman z DM Consus.
Kontakt: Wojciech Hofman: wojciech.hofman@consus.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej