więcej


Polityka klimatyczna

Temperatury będą rosły. Radni z Krakowa chcą wprowadzenia "wyjątkowego stanu klimatycznego" (20849)

2019-06-17

Drukuj
galeria

Jeśli nic nie zmienimy, w niedalekiej przyszłości możemy mieć w Polsce nawet 40-stopniowe upały. Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców chce, by krakowska rada podjęła rezolucję, w której wezwie rząd i Sejm do szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

"Pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało 12 lat na zatrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi" - pisze w projekcie rezolucji klub radnych.

"Mając na względzie, że wzrost temperatury jest ściśle powiązany z emisją gazów cieplarnianych, za które odpowiada w dużej mierze przemysł energeryczny oparty o nieodnawialne źródła energii, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań mających na celu stałe zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu w Polsce" - czytamy dalej.

W przeciwnym wypadku, piszą autorzy projektu rezolucji, tempteratury w naszym kraju będą rosły. I tak możemy doczekać czasów, w których latem normą będą 33 stopnie w Suwałkach i aż 40 stopni we Wrocławiu.

Wszystko to oznacza gigantyczne koszty dla kraju. Według szacunków sam tylko Kraków musiałby wydać 8 miliardów złotych na przystosowanie miasta do nowych, wyższych temperatur.

Dlatego radni wskazują, że trzeba zrobić wszystko, by zmniejszyć wzrost temperatur w naszym kraju i zwiększyć rolę odnawialnych źródeł energetycznych w wytwarzaniu prądu.

"Ogłoszenie wyjatkowego stanu klimatycznego powinno stać się pierwszym krokiem w tym kierunku, uświadamiając wszystkim obywatelom Polski skalę problemu" - czytamy w projekcie rezolucji. Jak wskazują radni, na taki krok zdecydowały się już Wielka Brytania i Irlandia, domagają się też tego Australijczycy.

"Dodatkowo warto rozważyć powołanie przy Ministrze Środowiska specjalnej komórki, która będzie nadzorować w skali kraju skoordynowane działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez Polskę. Mając na uwadze powyższe, wzywamy radę Ministrów i Sejm RP do niezwłocznego podjęcia działań" - piszą radni w projekcie rezolucji.

Jak podaje serwis smoglab.pl, dyskusja nad projektem ma zostać przeprowadzona przez Radę Miasta Krakowa najprawdopodobniej 10 lipca lub 26 czerwca.

Przeczytaj apel TUTAJ


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej