więcej


Polityka klimatyczna

Szczyt Klimatyczny w Cancun: na drodze do globalnego porozumienia o ochronie klimatu (8663)

2010-11-30

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W Meksyku trwa Szczyt Klimatyczny ONZ. Delegacje rządowe spotykają się w Cancun by podjąć decyzje o dalszych działaniach na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Uczestnicy Szczytu muszą położyć fundamenty pod nową umowę klimatyczną która wykraczać będzie poza rok 2012. Szanse na osiągnięcie porozumienia zależą jednak od tego, czy wśród sygnatariuszy Ramowej Konwencji Klimatycznej znajdzie się prawdziwy przywódca. 
Warta podkreślenia jest również symbolika spotkania w Meksyku, to właśnie tutaj legła w gruzach starożytna cywilizacja Majów. Czy nasza cywilizacja wyciągnie lekcję z przeszłości i zadba o przyszłość przyszłych pokoleń?

Upadek tej, niegdyś wielkiej cywilizacji, jest przedmiotem ciągłej debaty, jednak dane pochodzące z badania próbek rdzeni lodowych, pni drzew a nawet morza, wskazują że w regionie tym występowały wieloletnie susze. To one mogły być jedną z fundamentalnych przyczyn drastycznego spadku liczebności populacji i w rezultacie załamania się ówczesnej cywilizacji. Pomimo ogromnej wiedzy, Majowie nie potrafili przewidzieć nadchodzącej katastrofy. 

My już wiemy co nas czeka jeśli nie podejmiemy działań na rzecz obniżenia wzrostu średniej globalnej temperatury. Jednak to czy będziemy potrafili tę wiedzę wykorzystać zależy od tego czy znajdzie się kraj, który przejmie rolę klimatycznego lidera. Tymczasem zarówno Unia Europejska jak i Chiny chowają się za plecami amerykańskiej dyplomacji.

“Świat nie może już dłużej czekać na ruch ze strony USA. Unia Europejska powinna jak najszybciej zwiększyć swój cel redukcji emisji do 30%, co leży w jej interesie ekonomicznym. Dodatkowo krok ten może przynieść pozytywny impuls globalnym negocjacjom” – mówi Julia Michalak, Koordynator kampanii Klimat i Energia Greenpeace. 

Greenpeace ma jasno sformułowane postulaty. W Cancun, rządy muszą wyrazić zgodę na to, by obecne negocjacje zakończyły się stworzeniem prawnie wiążącego porozumienia podczas kolejnego Szczytu Klimatycznego (COP17), który odbędzie się w RPA. Jako kluczowy element tego porozumienia musi zostać przyjęte zobowiązanie krajów uprzemysłowionych do podjęcia adekwatnych kroków zmierzających do znacznych redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Wiążące porozumienie musi zagwarantować przyjęcie ambitnych celów redukcji emisji gazów cieplarniach h oraz podjęcie zobowiązań pomocy finansowej dla krajów rozwijających. Zobowiązania poszczególnych krajów muszą być ustalone na podstawie sprawiedliwego podziału zobowiązań redukcyjnych na poziomie globalnym oraz potrzeb finansowych wynikających z potrzeb przeciwdziałania najbardziej katastrofalnym skutkom zmian klimatu. 

W szczególności, wszyscy najwięksi emitenci muszą wykazać swoje zaangażowanie w tworzenie wiążącego porozumienia. Żaden kraj nie może używać porażki jednego rządu jako wymówki by nie podejmować trudu działania. Majowie nie dysponowali urządzeniami ani wiedzą, która mogłaby zapobiec upadkowi ich cywilizacji. 

My dysponujemy zarówno wiedzą jak i możliwościami, jakie dają nam zdobycze XXI wieku, wiemy jak może wyglądać czarny scenariusz. Ciągle możemy jednak wybrać inną ścieżkę, tę która uchroni przyszłe pokolenia i życie na naszej planecie.
 
***

COP16 - Postulaty Greenpeace
Zeszłoroczna konferencja klimatyczna w Kopenhadze zakończyła się niepowodzeniem – nie udało się zawrzeć na niej ambitnego, sprawiedliwego i prawnie wiążącego porozumienia o ochronie klimatu. Konferencja COP16 w Cancun daje nowe szanse. Przeczytaj  postulaty.

źródło: Greenpeace
www.greenpeace.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej