więcej


Polityka klimatyczna

Szansa na dobry klimat dla UE (16751)

2014-01-22

Drukuj

logo Koalicja KlimatycznaDziś Komisja Europejska ma przedstawić białą księgę dotyczącą unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Koalicja Klimatyczna apeluje o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu, w tym przyjęcie ambitnych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej.

— W 2012 roku wydaliśmy w Polsce osiemdziesiąt miliardów złotych na import ropy i gazu, pięć razy więcej niż dziesięć lat wcześniej — mówi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. klimatu i energii w WWF Polska. — Coraz więcej też sprowadzamy węgla kamiennego. Wydajemy równowartość 5% naszego PKB na zakup surowców energetycznych i tym samym zasilamy inne, konkurujące z nami wschodnie gospodarki. Polityka klimatyczno-energetyczna UE jest szansą na odwrócenie tego trendu. Dlatego oprócz celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, długoterminowe cele związane z poprawą efektywności energetycznej i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii są tak ważne.

Koalicja Klimatyczna apeluje o przyjęcie trzech wiążących celów do roku 2030 dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do 1990 roku, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) do 45% i zmniejszenia konsumpcji energii o 40% w stosunku do 2005 roku. Ambitne cele są konieczne jeśli UE chce rzeczywiście działać na rzecz ochrony klimatu. Zdaniem KK wyznaczenie stabilnych ram unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 jest konieczne do budowania konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki o wysokiej efektywności wykorzystania zasobów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że cel dla Unii Europejskiej nie jest jednoznaczny z celem poszczególnych krajów. Cele UE będą musiały być podzielone między państwa członkowskie w sposób uwzględniający ich specyfikę energetyczną i uwarunkowania gospodarcze.

— Dokument, który zamierza przedstawić KE wskazuje, że przeciwdziałanie zmianom klimatu nadal pozostaje priorytetem Unii Europejskiej — mówi Zbigniew Karaczun prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. — Kraje członkowskie widzą w polityce klimatycznej instrument dla zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego i poprawy konkurencyjności. Pora abyśmy również w Polsce spojrzeli na ochronę klimatu w ten sposób. Powinniśmy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób przenieść cele ustalone dla całej UE na grunt krajowy, tak, aby wsparło to rozwój polskiej gospodarki i sprzyjało poprawie jakości życia Polaków. To zdaniem Koalicji Klimatycznej będzie znacznie lepsze i skuteczniejsze działanie niż bezustanne i bezmyślne blokowanie działań Unii w tym zakresie.

 

źródło: WWF
www.wwf.pl

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej