więcej


Polityka klimatyczna

Światowy zjazd burmistrzów w sprawie zmian klimatu w Meksyku (8670)

2010-11-17

Drukuj
21 listopada 2010 roku w mieście Meksyk odbędzie się Światowy Zjazd Burmistrzów w sprawie Zmian Klimatu (WMSC). Wydarzenie to odbędzie się w związku ze zwołaniem Światowej Rady Burmistrzów ds. Zmian Klimatu (WMCCC), Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych (ICLEI) oraz Światowej Organizacji Miast i Gmin (UCLG). Organizacje te łączą tysiące lokalnych władz i samorządów na całym świecie.
Oprócz udziału lokalnych liderów i przedstawicieli wysokiego szczebla z całego świata, głos zabiorą także: Christiana Figueres, sekretarz wykonawczy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Cecilia Martínez Leal, dyrektor UN-Habitat/ROLAC.

Globalny pakt miast na rzecz klimatu (Pakt z Mexico City) będzie jednym z najbardziej wymiernych efektów WMSC.

WMSC stanowi kontynuację wcześniejszych wysiłków, podejmowanych przez miasta i władze lokalne w ramach działań przeciwko zmianom klimatu na świecie. Wśród wielu działań najważniejsze to: podpisanie Porozumienia Burmistrzów oraz Samorządów Lokalnych w sprawie Ochrony Klimatu (2007), plan klimatyczny rządów lokalnych (2007), publikacja światowego katalogu zobowiązań miast w związku z walką ze zmianami klimatycznymi w Kopenhadze (2009), komunikat dotyczący spraw klimatycznych w Kopenhadze (2009), apel o działania na rzecz walki ze zmianami klimatu w Dunkierce (2010), deklaracja burmistrzów z Bonn (2010) oraz szczyt klimatyczny największych miast C40.

Więcej informacji na stronie:
www.wmsc2010.org

Rezultaty spotkania WMSC zostaną ogłoszone 3 grudnia o 20.15 podczas imprezy towarzyszącej szczytowi COP16. Impreza ta będzie również okazją do skomunikowania stanowisk władz lokalnych na temat negocjacji w sprawie AWGLCA i AWGKP.

Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych zachęcali podczas trwającej od 18 do 29 października 2010 roku konwencji ONZ o różnorodności biologicznej w Nagoya w Japonii delegatów UNFCCC i KP do inspiracji przyjętym wówczas „Planem działań na rzecz rządów lokalnych, miast i innych samorządów terytorialnych w sprawie różnorodności biologicznej".

Więcej informacji na stronie:
www.cbd.int/nagoya/outcomes/

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej