więcej


Polityka klimatyczna

Stanowisko prezesa Instytutu na rzecz Ekorozwoju na zakończenie COP 19 (16492)

2013-11-23

Drukuj

kassenberg newseria"Każdy, kto dziś uważa, że zmiany klimatyczne go nie dotyczą, doprowadzi do tego, że za taką bezmyślność zapłacą jutro jego dzieci i wnukowie" – pisze dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, w związku z kończącą się właśnie w Warszawie konferencją klimatyczną ONZ.

W pełni solidaryzuję się z organizacjami, które w proteście przeciwko przebiegowi dotychczasowych obrad kończącego się właśnie szczytu klimatycznego COP 19 zdecydowały się opuścić Stadion Narodowy. My zostajemy tutaj w Polsce, aby dalej prowadzić "walkę" o lepsze jutro. O Polskę, w której interesy zwykłych ludzi, dbałość o ich zdrowie i środowisko naturalne będą ważniejsze od bieżącego interesu lobby węglowo-energetycznego.

Polskie górnictwo jest nieefektywne, 70% kosztów wydobycia stanowią płace, sektor górniczy wytwarza zaledwie 3% polskiego PKB brutto, na 1 tonę wydobywanego węgla kamiennego aż 6 ton jest marnowanych, a Śląskowi grożą poważne deformacje terenu w związku z dalszym wydobyciem węgla.

Nasza propozycja to budowanie innej gospodarki opartej o wiedzę i efektywne wykorzystanie zasobów. Niskoemisyjna gospodarka jest szansą na stworzenie zrównoważonej, innowacyjnej gospodarki z zielonymi miejscami pracy szczególnie dla ludzi młodych i ze znacznym ograniczeniem szkodliwego wpływu na środowisko w tym z istotną redukcją gazów cieplarnianych, nawet rzędu 80%. Niestety polski rząd zdaje się działać wbrew woli tych, którzy go wybrali. Ostatnie badania opinii publicznej wykazały, że aż 89% Polaków chce, aby więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. 73% pragnie, aby polski rząd aktywnie zajął się sprawami związanymi z zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych.

Ważny jest dla nas cały świat, gdyż każdy, kto dziś uważa, że zmiany klimatyczne go nie dotyczą, doprowadzi do tego, że za taką bezmyślność zapłacą jutro jego dzieci i wnukowie. Dlatego opowiadam się za rzeczywistą współpracą krajów z całego świata i pomocą dla tych, którzy już dziś cierpią najbardziej z powodu zmiany klimatycznych. Polska też jest za to odpowiedzialna i nie może od tej odpowiedzialności uciekać. Obecne problemy, jak np. ostatnia tragedia na Filipinach, to dopiero początek tego, co nas czeka, jeśli nie podejmiemy wspólnego wysiłku, aby zmianom klimatycznym przeciwdziałać.

 

dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
www.ine-isd.org.pl

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej