więcej


Polityka klimatyczna

Środowisko i klimat - opinie i wiedza przedstawicieli mediów w Polsce (21378)

Małgorzata Koziarek
2020-06-24

Drukuj
galeria

W natłoku spraw, a potem pandemii nieco niezauważony przeszedł raport Instytutu Spraw Publicznych na temat środowiska i klimatu w oczach przedstawicieli polskich mediów. Badanie zostało upublicznione na poczatku 2020 roku.

Główne wnioski z badania
 

  • Tematyka zmian klimatu przeniknęła do polskiej debaty publicznej, w szczególności prowadzonej za pośrednictwem mediów, gdzie obecność tych zagadnień wzrosła wykładniczo.
  • Dziennikarze coraz lepiej oceniają swoją wiedzę dotyczącą ochrony klimatu, wciąż jednak potrzebują dostępu zarówno do materiałów źródłowych, jak i do ekspertów, pomocnych w pokonaniu bariery związanej z hermetycznym językiem branżowym.
  • Dziennikarze uznają rolę mediów w podnoszeniu świadomości społecznej i kształtowaniu opinii publicznej. Wielu jednak przyznaje, że przekaz medialny dotyczący zmian klimatu jest często powierzchowny i uproszczony.
  • Społeczeństwo wciąż potrzebuje wiedzy, co oznacza czekająca je w związku ze zmianami klimatycznymi transformacja i jak się do niej przygotować, której na razie debata publiczna nie dostarcza w wystarczającym stopniu.
  • O klimacie dziennikarze piszą i mówią najczęściej w nawiązaniu do bieżących wydarzeń i aktualnej polityki. W mediach publicznych, relacjonujących działania rządu temat pojawia się stosunkowo rzadko, ze względu na ograniczoną aktywność władz w tym zakresie. 
  • Będąc zarówno uczestnikami jak i animatorami debaty, dziennikarze narzekają na jej upolitycznienie. Kwestie klimatyczne traktowane są instrumentalnie i schematycznie, a dyskusje toczone są w bańkach informacyjnych, co blokuje prawdziwą debatę. 
  • Partiom głównego nurtu dziennikarze zarzucają brak pogłębionej refleksji na temat polityki klimatycznej. Krytycznie oceniają też działania rządu, wytykając przede wszystkim bezczynność i brak strategii, jak również nieskuteczność w egzekwowaniu przepisów ochrony środowiska.
  • Chociaż zdania dziennikarzy dotyczące źródeł zmian klimatu i ich wagi są podzielone, niemal wszyscy wyrazili obawę co do przyszłego wpływu skutków tych zmian na życie własne lub rodziny.

Więcej na stronie Instytutu Spraw Publicznych.

Źródło: Instytut Spraw Publicznych


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej