więcej


Polityka klimatyczna

Solidarna Europa w drodze do Durbanu (13367)

2011-10-07

Drukuj

W przeddzień unijnego środowiskowego spotkania polski minister apeluje: żeby wynegocjować mocne stanowisko na Konferencję Klimatyczną ONZ, potrzebujemy pełnego zaangażowania wszystkich krajów członkowskich. Na stole rozmów w Luksemburgu także m.in. stanowisko Unii w sprawie globalnej zielonej gospodarki.

10 października europejscy ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiska i klimatu spotkają się w Luksemburgu podczas pierwszej formalnej Rady UE ds. Środowiska w trakcie polskiej prezydencji, której przewodniczyć będzie minister Andrzej Kraszewski.

Polska prezydencja w ostatnim czasie prowadziła intensywne konsultacje, aby jak najlepiej poznać stanowiska wszystkich krajów członkowskich. Jeszcze przed formalną radą środowiskową , minister Andrzej Kraszewski w imieniu polskiej prezydencji apeluje do unijnych kolegów o pełne zaangażowanie w czekające ich w poniedziałek w Luksemburgu negocjacje. W piśmie wysłanym do krajów członkowskich minister Kraszewski sygnalizuje m.in.:

- Już 10 października spotkamy się w Luksemburgu na obradach Rady ds. Środowiska. W oczekiwaniu na to spotkanie, nie ustajemy w wysiłkach, aby we wszystkich punktach zaplanowanych do dyskusji, decyzje ministrów były jak najlepiej przygotowane. Szczególną rolę na agendzie rady zajmuje uzgodnienie stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej na Konferencję Klimatyczną ONZ w Durbanie. Europa musi wypracować wspólne stanowisko, aby zachować swoje przywództwo na rzecz skutecznej globalnej ochrony klimatu. Bardzo dziękuję za dotychczasowy wysiłek, ale wciąż proszę o więcej. COP17 jest ostatnią szansą na zachowanie globalnego mechanizmu ochrony klimatu, który jest jedyną skuteczną formą walki z globalnym ociepleniem. Jestem pewien, że na najbliższej Radzie Środowiska uda nam się wypracować wspólne stanowisko.

Przedstawiciele państw członkowskich na czele z polskim ministrem środowiska rozpoczną obrady od przyjęcia stanowiska Unii Europejskiej na Konferencję Klimatyczną w Durbanie oraz określenia wspólnych celów przed Konferencją Stron Konwencji Bazylejskiej dotyczących przemieszczania niebezpiecznych odpadów. Następnie ministrowie środowiska zajmą się omówieniem końcowej oceny szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego (6 EAP) i opracowaniem wskazówek do stworzenia kolejnego dokumentu o polityce ochrony środowiska. Ostatnim ważnym punktem rady zakończy się podsumowaniem politycznej debaty dotyczącej przygotowań do konferencji Rio+20.

Jednym z najważniejszych punktów posiedzenia rady będzie przyjęcie konkluzji określających główne elementy wspólnego stanowiska UE na 17. sesję Konferencji stron (COP 17) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i 7. sesję posiedzenia stron protokołu z Kioto (CMP 7), które odbędą się w Durbanie (RPA) w dniach 28 listopada – 9 grudnia 2011 r.

Praca nad konkluzjami rozpoczęła się jeszcze w lipcu. Polsce zależy na uzgodnieniu realistycznego stanowiska UE, które w Durbanie pozwoli na dokonanie postępu w negocjacjach w ramach UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja NZ w sprawie Zmian Klimatu). Wspólne stanowisko powinno sprawiedliwie uwzględniać interesy wszystkich państw członkowskich i pozostawiać margines pozwalający na rzeczywiste negocjacje z innymi partnerami.

Najistotniejszym elementem dyskusji, który pozostał do rozwiązania w Durbanie, jest przyszłość Protokołu z Kioto i powiązanie jej z szerszym porozumieniem obejmującym największe gospodarki świata. Wspólnym celem jest wzmocnienie procesu prowadzącego do ustanowienia prawnie wiążących zasad obejmujących wszystkie kraje świata, a zwłaszcza największe gospodarki.

Polska prezydencja będzie dążyła do przyjęcia stanowiska na Durban w formie konkluzji Rady ds. Środowiska. Stanowisko UE oraz państw członkowskich powinno zostać potwierdzone w konkluzjach październikowej Rady Europejskiej.

Ponadto, podczas obrad planowane jest przyjęcie konkluzji rady, które będą podsumowaniem politycznej, trwającej obecnie na forum unijnym i globalnym, debaty na temat przygotowań do konferencji dotyczącej wspierania globalnego procesu zrównoważonego rozwoju., tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janerio w 2012 r.

Tuż po zakończeniu obrad w Luksemburgu, następnego dnia w Warszawie dyskusja o Rio+20 będzie miała kontynuację podczas organizowanej przez polską prezydencję konferencji „Sharing Green Economy best practices towards Rio+20". Warszawę odwiedzą najważniejsze dla tego procesu postaci z całego świata, np. Sha Zukang, Podsekretarz Generalny UN DESA i Sekretarz CSD oraz Edna Molewa, Minister ds. zasobów wodnych i środowiska RPA. Konferencja ma być forum wymiany doświadczeń oraz najlepszych krajowych, regionalnych i lokalnych praktyk w wykorzystywaniu zielonych idei, służących do opracowania konkretnych rozwiązań, które z kolei mogą być przyjęte w Rio de Janerio w 2012 roku. Odbędzie się także dyskusja w formie „Okrągłego stołu" z udziałem ministrów państw członkowskich UE, które są kluczowe w procesie Rio +20 oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych.

10 października w Luksemburgu planowane jest również przyjęcie konkluzji odnoszących się do oceny 6. Programu Działań na Rzecz Środowiska (6EAP) i opracowanie wskazówek do powstania 7. unijnego programu działań. Kolejnym punktem posiedzenia Rady ds. Środowiska będzie przyjęcie przez ministrów konkluzji oraz decyzji określających stanowisko UE przed 10. Sesją Konferencji Stron Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwiania (COP10, Kolumbia 17-21.10.2011 r.).

Tego samego dnia, 10 października, rozpocznie się 10. sesja Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie pustynnienia (COP 10 Desertification). Polska prezydencja będzie wspierać globalną walkę z pustynnieniem - jako mediator i negocjator między UE a innymi krajami Konwencji. Polską delegacją będzie kierował Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej