więcej


Polityka klimatyczna

Śmierć Protokołu z Kioto? (8656)

2010-12-01

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Adaptacja do zmian klimatu staje sie coraz ważniejszym tematem negocjacji klimatycznych w Cancun. Na pierwszej sesji Organu Pomocniczego Konwencji ds. Naukowych i Technicznych Sekretarz Generalny Ramowej Konwencji Stanów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) Christiana Figueres stwierdziła, że wierzy, iż rozpoczynające sie właśnie obrady pozwolą na wypracowanie strategii wdrażania działań adaptacyjnych.
Stanowisko to zostało entuzjastycznie poparte przez małe państwa wyspiarskie i grupę krajów rozwijających się. Kraje rozwinięte również nie wyraziły sprzeciwu. Należy mieć nadzieję, że tego typu postawy zaprezentowane przez strony na początku rozmów zaowocują konkretnymi decyzjami jeszcze przed końcem szczytu.

Niestety, negocjacje w ramach grupy roboczej pracującej nad nowymi zobowiązaniami dla krajów uprzemysłowionych po roku 2012 nie rozpoczęły się tak dobrze. Japonia oświadczyła niemal na samym początku obrad, że w żadnych okolicznościach nie zgodzi sie na podpisanie nowych zobowiązań w ramach Protokołu z Kioto. Tak jednoznacznie negatywne wystąpienie Japonii jest bardzo niepokojące. W praktyce takie stanowisko może oznaczać „zabicie” Protokołu z Kioto. Istnieje ryzyko, że w ślady Japonii pójdzie grupa innych krajów wysoko rozwiniętych prezentujących podobne poglądy, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Z punktu widzenia Polski takie rozwiązanie byłoby niekorzystne. Odejście od Kioto oznacza bowiem, że nasz kraj nie będzie mógł w drugim okresie zobowiązań sprzedać nadwyżki uprawnień do emisji CO2 osiągniętej do roku 2012 – ocenia dr. hab. inż. Zbigniewa Karaczun z należącego do Koalicji Klimatycznej Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego.

Za swoje agresywne wystąpienie w dniu dzisiejszym Japonia otrzymała 1. miejsce w Fossil of the Day (pozostałych miejsc nie przyznano). „Skamielina Dnia” (Fossil of the Day) to niechlubna anty-nagroda przyznawana codziennie w trakcie negocjacji klimatycznych w ramach ONZ za wystąpienia, które utrudniają postęp w rozmowach.

Relacja wideo z przyznania Japonii Fossil of the Day:
www.oneclimate.net/2010/12/01/fossil-of-the-day-day-2-from-cop16-in-cancun-mexico/

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej