więcej


Polityka klimatyczna

Rewizja ETS obejmie budynki i transport drogowy (21768)

2021-03-29

Drukuj
galeria

Komisja Europejska w nadchodzącym czerwcowym pakiecie przepisów dotyczących energii i klimatu „zaproponuje rozszerzenie systemu handlu emisjami na takie sektory, jak budownictwo i transport drogowy”, powiedziała w czwartek (25 marca) komisarz ds. Energii Kadri Simson.

Włączenie transportu drogowego i budynków do unijnego systemu limitów i handlu w zakresie emisji gazów cieplarnianych było przedmiotem dyskusji od czasu objęcia urzędu przez nową Komisję w grudniu 2019 r. Jednak do tej pory oficjalne stanowisko było takie, że urzędnicy analizowali zalety i wady propozycji, a wyniki tej oceny miały zostać oficjalnie ujawnione w czerwcu.

W przemówieniu wprowadzającym do debaty na temat czystej technologii zorganizowanej przez Amerykańską Izbę Handlową w Brukseli Simson zdawała się potwierdzać, że Komisja rzeczywiście zaproponuje rozszerzenie ETS o budynki i transport. Czerwcowy pakiet UE „obejmie przegląd naszych przepisów dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii zgodnie z naszymi nowymi ambicjami” na 2030 r., powiedziała. „Zapewni również środki wspierające zrównoważoną mobilność i zaproponuje rozszerzenie systemu handlu emisjami na sektory takie jak budownictwo i transport drogowy” - powiedziała w przygotowanym oświadczeniu, dodając propozycję „uzupełnione o przegląd opodatkowania energii oraz mechanizm dostosowania granic emisji dwutlenku węgla”, aby przeciwdziałać ryzyku przenoszenia przedsiębiorstw za granicę.

Przemawiając później po południu na dorocznej konferencji stowarzyszenia branżowego Eurogas, wiceprzewodniczący Komisji ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, zdawał się zaprzeczać jej słowom, mówiąc: „Czy rozszerzymy ETS na transport i budynki? Nadal jest analizowany”.

Pojawiły się obawy dotyczące rozszerzenia ETS na budynki i transport drogowy. Timmermans powiedział publicznie, że osobiście jest przeciwny włączaniu transportu drogowego do systemu ETS, ponieważ grozi to wzrostem cen paliw i nieproporcjonalnie zaszkodzi biednym. Wielu zwróciło uwagę, że emisje są już objęte bardziej ukierunkowanymi programami, takimi jak normy emisji dla samochodów. Istnieje obawa, że ​​rosnące ceny paliwa doprowadzą do protestów, takich jak Gilets Jaunes we Francji.

Rynek emisji dwutlenku węgla w UE nie jest właściwą polityką dla samochodów, mówi Timmermans

Transport drogowy nie powinien znajdować się na szczycie listy, gdy Unia Europejska rozszerza swój rynek emisji dwutlenku węgla na nowe sektory, powiedział szef polityki klimatycznej bloku. Podobnie istnieją obawy, że włączenie budynków do ETS podniosłoby ceny dla najemców i właścicieli domów, którzy mogą nie być w stanie wyremontować nieruchomości w celu obniżenia kosztów. Na początku tego miesiąca wysoki rangą urzędnik Komisji wskazał, że zostanie to zrobione poprzez ustalenie ceny emisji dwutlenku węgla na paliwa używane do ogrzewania budynków.

W opracowaniu opublikowanym w czwartek (25 marca) przez Agorę Energiewende przeanalizowano, w jaki sposób ETS, pracując z rozporządzeniem w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), może objąć budynki i transport drogowy. Zaproponowno cztery opcje:

  • Rozszerzenie zakresu EU ETS o emisje z budynków i paliwa stosowane w transporcie drogowym od 2025 r.
  • Stworzenie od 2025 r. oddzielnego ETS dla produkcji ciepła i paliw stosowanych w transporcie drogowym.
  • Rozszerzyć ETS lub wprowadzić samodzielny ETS, jednocześnie zmniejszając zakres ESR.
  • Dostosować cele ESR zgodnie z nowym unijnym celem klimatycznym wynoszącym 55% na 2030 r., z możliwością późniejszego przystąpienia do ETS.

Każda opcja ma swoje zalety i wady, z których część należy uwzględnić w polityce towarzyszącej” - powiedział dr Patrick Graichen, dyrektor wykonawczy Agory Energiewende. „Jednak aby ramy miały integralność środowiskową i zapewniły realizację celów, państwa członkowskie będą musiały jasno określić, kto jest odpowiedzialny za redukcję emisji i kto będzie odpowiedzialny, jeśli cele nie zostaną osiągnięte

Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział: „Obecnie pracujemy nad zwiększeniem ambicji klimatycznych UE do 2030 r. I planujemy odpowiednio zmienić ETS. Zgodnie z zapowiedzią zawartą w Europejskim Zielonym Ładzie, w 2021 r. Zaproponujemy rozszerzenie ETS na sektor morski i ograniczenie bezpłatnych uprawnień przyznawanych liniom lotniczym ”. „Rozważamy również możliwość włączenia emisji z budynków do ETS i rozważamy zastosowanie ETS w transporcie drogowym jako uzupełnienie istniejących i przyszłych norm emisji CO2 dla pojazdów”.

Aktywiści ostrzegają, że nacisk na zielone budownictwo w UE grozi bezdomnością

Komisja Europejska musi dopilnować, aby plany wyceny emisji dwutlenku węgla w budownictwie nie doprowadziły do wzrostu bezdomności, oświadczyli w środę (17 marca) działacze.

Źródło: euractiv.com


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej