więcej


Polityka klimatyczna

Rekomendacje Carbon Market Watch dla europejskiego systemu handlu emisjami (21816)

2021-04-21

Drukuj
galeria

W ramach wdrażania Zielonego Ładu UE europejski system hadnlu emisjami (EU ETS) zostanie poddany przeglądowi, który rozpocznie się latem 2021 r. Rewizja ta jest kluczową okazją do zapewnienia, że ​​objęte nim sektory przemysłu zredukują swoje emisje zgodnie z celami klimatycznymi UE i porozumieniem paryskim na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.

Jaki jest ETS?

Emisje przemysłowe są regulowane w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), ale liczne zwolnienia i bezpłatne pozwolenia na zanieczyszczenia zawarte w przepisach nie sprawiły, że ETS stał się skutecznym narzędziem ograniczania emisji. Zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla z przemysłu ciężkiego prawie się nie zmniejszyło od 2012 r. Nie przewiduje się również, że spadnie on do 2030 r. Większość 26% redukcji emisji w sektorze EU ETS pochodzi z energetyki, zarówno cieplnej, jak i produkcji energii elektrycznej.

Co w nim zmienić?

Dlatego Carbon Market Wtch przeanalizował możliwości zmiany tego stanu rzeczy i wysunąl cztery rekomendacje na rzecz przyszłej reformy systemu EU ETS:

- Zwiększenie tempa spadku emisji („współczynnik redukcji liniowej”, LRF) do 5,8% od 2023 r. lub do 3,1% w połączeniu z jednorazową redukcją pułapu o 450 mln uprawnień (w 2023 roku) w celu przyspieszenia redukcji emisji.

- Zwiększenie poziomu rezerwy stabilności rynkowej (MSR) do 36% od 2024 r., wraz z przyjęciem malejących progów ostrożnościowych i automatycznym anulowaniem uprawnień przechowywanych w rezerwie przez ponad trzy lata, aby skutecznie radzić sobie z nadwyżką rynkową.

- Zakończenie bezpłatnych przydziałów dla energochłonnych gałęzi przemysłu i lotnictwa, aby zachęcić do działań na rzecz klimatu w tych sektorac, które dotychcza nie realizowały redukcji emisji.

- Przeznaczenie 100% dochodów ze sprzedaży aukcyjnej na dalsze działania na rzecz klimatu, innowacje przemysłowe, sprawiedliwą transformację i międzynarodowe finansowanie klimatyczne.

Czy ETS obejmie cykl życia plastiku?

Wraz z tymi rekomendacjami CBM przygotował specjalny dodatek dotyczący przemysłu chemicznego. Produkcja tworzyw sztucznych jest największą częścią sektora chemicznego, stanowiąc około jednej trzeciej produkcji chemikaliów na świecie i około jednej piątej w Europie. Sektor petrochemiczny to sektor, który zużywa najwięcej energii na świecie, więcej niż żelazo i przemysł stalowy, cementowy, celulozowo-papierniczy i aluminiowy, i jest trzecim co do wielkości źródłem przemysłowego CO2. Nadchodząca rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) stanowi kluczową okazję do wprowadzenia sektora na bardziej zrównoważoną ścieżkę zgodnie z celami klimatycznyi Europy.

Dlatego w zakresie przmysłu chemicznego rekomenduje się przede wszystkim włączenie spalarni odpadów do systemu EU ETS. Spalarnie są obecnie jedyną częścią czyklu życia plastiku, która nie jest objęta tym systemem.

Linki

Więcej informacji dotyczących opracowania CBM możesz znaleźć w angielskojęzycznych materiałach tej organizacji pod linkiem: https://carbonmarketwatch.org/publications/a-new-hope-recommendations-for-the-eu-emissions-trading-system-review/

Źródło; Carbon Market Watch


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej