więcej


Polityka klimatyczna

Razem możemy wpływać na decydentów – wyślij list do Barroso (16727)

2014-01-18

Drukuj

barosso leadZachęcamy do wzięcia udziału w akcji organizowanej przez Avaaz.org, polegającej na wysłaniu petycji do przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso w sprawie działań na rzecz klimatu.

Znajdujemy się w przełomowym momencie, kiedy ważą się losy celów klimatycznych i dróg, jakimi zostaną one osiągnięte. Decyzje podjęte przez europejskich liderów będą wpływały na to, jak będzie wyglądał świat w kolejnych dekadach XXI w. Anomalie klimatyczne, których już dzisiaj doświadczamy, to m.in. efekt braku działań, do których wielu ekspertów nawołuje od wielu lat.

Za pośrednictwem serwisu Avaaz.org można przesłać widomość do jednej z kluczowych osób, które decydują o kształcie polityki klimatycznej, przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. Skorzystajmy z tej okazji! To, co wczoraj było niemożliwie, dzisiaj staje się rzeczywistością! Każdy z nas, za pomocą kilku kliknięć, może wyrazić swoje zdanie i mieć udział w wielkiej sprawie, jaką jest powstrzymanie polityki prowadzącej do nieodwracalnych zmian klimatu mających katastrofalne skutki dla wszystkich obszarów życia na ziemi.

Na co można zwrócić przewodniczącemu uwagę? Pomysłodawcy sugerują następujące informacje:

 1. Naukowcy nie mają wątpliwości, że zmiany klimatu są faktem, a brak działań z naszej strony spowoduje, że będzie jeszcze gorzej;
 2. Wpisanie redukcji CO2 na poziomie 50% w perspektywie 2030 r. jest koniczne, by rozwijać inwestycje związane z czystą energią i technologie niskoemisyjne;
 3. Jeśli myślimy o przyszłości naszej planety wolnej od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych, niezbędne jest wskazanie jako celu redukcji emisji CO2 o 50% i uzgodnienie wiążących udziałów energii odnawialnej.

My dokładamy swoje propozycje:

 1. Wskazywana dotychczas jako cel w perspektywie 2030 r. redukcja na poziomie 40% bazowała na nieaktualnych już danych pochodzących z raportu IPCC z 2007 r., który zakładał szczyt światowej emisji na 2015 r. Dzisiaj wiemy, że moment ten przesuwa się na rok 2020 i Europa musi podjąć bardziej ambitne cele, by utrzymać poziom emisji w skali globalnej.
  (tłum.: A 40% target is based on the 2007 IPCC report which assumed a peak in global emissions in 2015. This is outdated - we‘re now hoping for a peak in 2020. Therefore the EU must set a higher 2030 target to compensate);
 2. Cel redukcyjny na poziomie 40% był przyjmowany ze świadomością, że z 50% prawdopodobieństwem uda się uniknąć wzrostu średniej temperatury powyżej 2°C. Nasze życie to nie ruletka, a my nie jesteśmy hazardzistami.
  (tłum.: A 40% target assumes a 50/50 or higher chance of exceeding 2°C. Our life is not roulette, and we are not gamblers);
 3. Cel na poziomie 40% będzie sztucznie ograniczać efektywne działania poszczególnych krajów na rzecz rozwoju w obszarze oszczędzania energii i korzystania ze źródeł odnawialnych. W ten sposób będzie Pan blokował własne dążenia do zmniejszenia importu energii przez kraje UE, którego wartość na dzień dzisiejszy przekracza 500 mld € rocznie.
  (tłum.: A 40% target will artificially cap the cost effective development of domestic energy savings and renewables. This means you will be blocking your own efforts to reduce energy imports (which as you know the EU current spends about EURO 500 billion per year on);
 4. Najważniejsze jest to, że cel emisyjny na poziomie 40% stoi w sprzeczności z utrzymaniem wzrostu globalnego ocieplenia poniżej 2°C. Ludzie na całym świecie widzą, że klimat się zmienia, ale tego faktu zdajecie się nie dostrzegać, dokonując swoich uzgodnień. Z pewnością nie chcecie, by stało się to przyczyną, dla której przejdziecie do historii.
  (tłum.: The bottom line is that 40% violates the EU‘s commitment to the 2°C objective. People around the world are seeing that climate change is happening - but that your commitments aren‘t. Surely this is not how you want to be remembered).

Do akcji można się przyłączyć, wchodząc TU.

Jeśli jeszcze się Państwo wahają, mogą Państwo przeczytać artykuły zamieszczane na naszym portalu lub przypomnijcie sobie, ile razy w ciągu ostatnich miesięcy usłyszeliście w wiadomościach wyrażenia "huragan o niespotykanej sile", „największa w historii powódź" czy „nienotowane upały". Choć często te tragedie dzieją się daleko od nas, to musimy pamiętać, że to co dzieje się w Europie ma na nie realny wpływ. Sami zresztą coraz częściej doświadczamy anomalii. Wiosna zimą, potężne wichury nad Europą Zachodnią, mrozy w Hiszpanii – to dzień dzisiejszy. Jeśli nie chcemy, by spełniły się czarne scenariusze, dla których teraźniejszość to tylko niewinna przygrywka, powinniśmy działać teraz. I możemy to zrobić wpływając na decydentów, np. przez włączenie sie do niniejszej akcji.

 

Marek Korzyński, ChronmyKlimat.pl
fot. London Summit, Creative Commons, BY-NC-ND

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej