więcej


Polityka klimatyczna

PSL przygotował projekt nowelizacji ustawy o OZE (18650)

2015-07-01

Drukuj
galeria

Biogazownie mogą powstawać przy ubojniach, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego i gorzelniach - takich jak ta w Szkocji. Fot. Barni1, pixabay, CC0 Public Domain

Posłowie PSL przedstawili projekt nowelizacji ustawy o OZE. Chcą poprawić warunki funkcjonowania biogazowni rolniczych w ramach systemu świadectw pochodzenia.

Proponując nowe regulacje dla biogazowni Polskie Stronnictwo Ludowe zwraca uwagę na trudną sytuację istniejących biogazowni rolniczych funkcjonujących w systemie zielonych certyfikatów. W ostatnich latach ceny certyfikatów spadły znacząco poniżej oczekiwań wielu inwestorów, stawiając ich w trudnej sytuacji finansowej.

PSL chce to zmienić i ulżyć operatorom biogazowni, przynajmniej do czasu, gdy zdecydują się oni na przejście do systemu aukcyjnego.

W celu poprawy ich sytuacji PSL chce wprowadzić do systemu świadectw pochodzenia dodatkowy obowiązek umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z biogazu, którym byliby objęci sprzedawcy energii. W ramach ogólnego celu OZE na rok 2020 (tj. 20%), 0,35% energii elektrycznej miałoby pochodzić z biogazu rolniczego (innymi słowy: udział energii z biogazu rolniczego w obowiązku umorzenia miałby wynieść 0,35%).

Zaproponowane przez PSL regulacje miałyby wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Po roku 2016 r. prawo do kształtowania wysokości udziału świadectw pochodzenia energii z biogazu uzyskałby minister gospodarki.

Jak wskazują autorzy projektu, regulacja jest niezbędna, bo części operatorów biogazowni grozi bankructwo – w stan upadłości już został postawiony jeden z przedsiębiorców wytwarzających biogaz rolniczy o mocy 1,2 MW.

Autorzy projektu przypominają, że w Polsce działa obecnie 59 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 67,156 MW. Najmniejsza biogazownia rolnicza w rejestrze Agencji Rynku Rolnego ma moc 0,25 MW, a największa – 2,126 MW.

Na etapie prac nad ustawą o OZE w Sejmie poseł PSL Artur Bramora złożył propozycje regulacji, które miały ułatwić funkcjonowanie biogazowni w nowym systemie wsparcia dla OZE. Nie wpisano ich jednak do finalnej wersji ustawy, gdyż nie znalazły akceptacji posłów.

Propozycja PSL to drugi projekt nowelizacji ustawy o OZE, nad którą prace trwały od kilku lat i która weszła w życie niewiele ponad miesiąc temu. Pierwszy projekt nowelizacji to propozycja rządu, która zakłada zmiany zasad wsparcia dla mikroinstalacji funkcjonujących w systemie taryf gwarantowanych.

Opracowanie i wytłuszczenia: Marta Śmigrowska. Źródło: gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej