więcej


Polityka klimatyczna

PSEW: Realizacja celów w zakresie OZE może być zagrożona (18437)

2015-04-21

Drukuj
galeria

Fot. Unsplash, pixabay, CC0 Public Domain

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej uważa, że energetyka wiatrowa musi rozwijać się dynamiczniej, niż zakłada rząd. Inaczej grozi nam niewypełnienie celów w zakresie OZE.

Aby spełnić nowe cele unijnej polityki energetycznej, konieczne jest nowe otwarcie na rozwój energetyki wiatrowej. Bez tego niemożliwe będzie osiągnięcie obowiązkowych poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych na rok 2030, ani spełnienie celów strategicznych zawartych w założeniach „Polityki Energetycznej Polski do roku 2050“. Konieczne będzie zwiększenie celów na rok 2020 założonych dla energetyki wiatrowej w „Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych“: z 6.500 MW do co najmniej 8.000 MW. Dzisiaj w segmencie energetyki wiatrowej zainstalowane jest niewiele ponad 3.800 MW – ocenia Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

– Wdrożenie niedawno uchwalonej ustawy o OZE spowoduje znaczne spowolnienie w energetyce wiatrowej, które będzie widoczne już w 2016 roku, nawet jeżeli w statystyce pokażą się projekty z roku poprzedniego. Bezsprzecznie 2017 rok będzie najgorszym rokiem od wielu lat, zaś co się stanie w kolejnych latach, nie wiadomo. Nawet wypełnienie obligatoryjnych celów na rok 2020 stoi pod znakiem zapytania, szczególnie w przypadku nieosiągnięcia pełnego zrozumienia pomiędzy inwestorami, URE i Ministerstwem Gospodarki co do wykładni i interpretacji pewnych zapisów ustawy OZE. Tylko duży wolumen w pierwszych aukcjach da jasny sygnał inwestorom i wywoła odpowiednią reakcję, co zmniejszy ryzyko zastoju inwestycyjnego i nieosiągnięcia celów roku 2020 – mówi Wojciech Cetnarski, prezes PSEW.

W 2012 i 2013 roku w Polsce budowano po 900 MW. W roku 2014 było to niewiele ponad 400 MW. To, jak będą wyglądały kolejne lata, będzie już zależeć od decyzji administracji państwowej.

– Ustawa o OZE z jednej strony istotnie zmienia reguły funkcjonowania na rynku energii odnawialnej, ale z drugiej kończy trwający zbyt długo okres niepewności i stwarza nową perspektywę rozwoju. Nowa rzeczywistość legislacyjna oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej daje możliwość powiększenia przestrzeni inwestycyjnej dla energetyki wiatrowej w perspektywie roku 2030 – podkreśla Cetnarski.

PSEW podkreśla, że farmy wiatrowe są nie tylko źródłem taniej i bezpiecznej energii, ale mogą również świadczyć usługi systemowe, przyczyniając się do stabilizacji całego systemu elektroenergetycznego. Dzięki stałemu doskonaleniu narzędzi prognostycznych źródła wiatrowe są coraz bardziej przewidywalne.

– Odpowiednio sterowana farma wiatrowa pomaga zmniejszać wahania napięć w sieci powodowane różnym zapotrzebowaniem dobowym. Farmy wiatrowe mogą być więc elementem systemu sterowania poziomami napięć i rozpływu mocy biernej w KSE – przekonuje Markus Altenschulte z General Electric.

Opracowanie i wytłuszczenia: Marta Śmigrowska, na podstawie komunikatu PSEW.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej