więcej


Polityka klimatyczna

Przedstawiciele polskiego przemysłu fotowoltaicznego łączą siły we wspólnej inicjatywie (21335)

2020-05-27

Drukuj
galeria

Polskie firmy przemysłowe z branży Fotowoltaiki podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. 

Inicjatywa ma na celu współpracę pomiędzy krajowymi firmami w celu mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki oraz współpracę z rządem i administracją nad strategią przemysłową i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład.

Inicjatywa spotkała się z życzliwością i sygnałami wsparcia ze strony rządu. Ireneusz Zyska - wiceminister Klimatu i Pełnomocnik rządu ds. OZE na antenie Radia Kraków poinformował, że "Kluczowe polskie firmy, producenci paneli fotowoltaicznych prowadzą rozmowy na temat stworzenia konsorcjum, które mogłoby rywalizować na rynkach europejskich z producentami chińskimi". Minister dodał, że chodzi też o to, by starać się wejść w "nisze gospodarcze", które do tej pory były domeną m.in. Chin, odbudowywać lokalną produkcję komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE i potwierdził, że ministerstwo chce współpracować z branżą, by po epidemii koronawirusa i kryzysie gospodarczym nim wywołanym kontynuować prace badawcze i dalej budować polskie know-how w OZE.

Wobec informacji o podpisanej „deklaracji”, minister Zyska, wyraził nadzieję na możliwość szerokiego porozumienia sektorowego Rządu RP z partnerami przemysłowymi z branży fotowoltaicznej i zapewnił o gotowości do wspólnego poszukiwania zachęt do rozwoju krajowego potencjału produkcyjnego zgodnych z zasadami pomocy publicznej. Zadeklarował wsparcie w dołączeniu porozumienia polskich firm do projektów wspólnego europejskiego zainteresowania (tzw. EU IPCEI).

Globalna pandemia już uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Zaburzenia w 1-szym kwartale br. w łańcuchach dostaw zaczynających się w Azji spowodowały trudności w realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. Kryzys koronawirusowy uwypuklił także w Polsce potrzebę zwiększenia odporności przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach.

W ramach ochrony europejskich gospodarek przed negatywnymi skutkami pandemii przywódcy UE w kwietniu br. zatwierdzili pakiet antykryzysowy o wartości 540 mld euro. Zapowiadają, że zielona energetyka będzie ważnym składnikiem europejskich działań antykryzysowych i inwestycji w transformację ekologiczną. Jednocześnie potwierdzili, że Europejski Zielony Ład jest niezbędny do integracji działań na rzecz zapewnienia trwałej strategii wzrostu całej UE. Ważnymi dla OZE instrumentami zielonego ładu są wsparcie dla innowacji i ochrona rynku przez graniczny podatek węglowy. Europejskie firmy i instytucje naukowe dostrzegły w szczególności potrzebę aktywnego działania na rzecz rozwoju fotowoltaiki w UE. Ponad 90 firm i instytucji badawczych z UE, podpisało deklarację „Solar Europe Now”. Koalicja z silnym poparciem przemysłu, w tym polskich firm, dąży do wykorzystania instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu do reindustrializacji i potwierdza zasadność gospodarczą produkcji na terenie UE wszystkich komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.

Instytut Energetyki Odnawialnej podjął inicjatywę wzmożenia partnerstwa administracji publicznej i przemysłu fotowoltaicznego koordynując działania i współpracę w ramach „Przemysłowego Panelu PV”. Deklarację przedstawicieli polskiego przemysłu fotowoltaicznego podpisali: ML System, Bruk-bet Solar i Hanplast. Przedsiębiorstwa podejmą wysiłek, aby utrzymać zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV, które stanowią 10% całych europejskich zdolności produkcyjnych. W 2019r. Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami niemal 5 mld zł i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Realne plany wskazują, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019r. do ponad 7 GW w 2025r. Szybki wzrost mocy wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych oraz na stabilne miejsca pracy.

Polskie firmy wnoszą swój potencjał oraz wkład merytoryczny w urzeczywistnienie idei wzmocnienia lokalnej produkcji w globalnych dostawach i rozwoju krajowych technologii.

Dawid Cycoń, prezes ML System postuluje, aby w programach wsparcia inwestycji, w szczególności wiatrowych i PV – obligatoryjne było stosowanie urządzeń i dostaw wytworzonych w Europie, a PZP powinno wymagać, aby dostawy produktów i usług musiały być wytworzone w co najmniej 70% na terenie EU. Jest orędownikiem (…) zaostrzania kryteriów efektywności energetycznej budynków przy wydawanych pozwoleniach na budowę oraz rozszerzenie systemów wsparcia na wzór „Mojego Prądu” dla zakładów przemysłowych.

Edyta Witkowska-Grześkiewicz, pełnomocnik zarządu ds. fotowoltaiki Bruk-bet Solar dodaje, że w procesie wsparcia przemysłu liczy się przejrzystość i wysokie standardy jakościowe potwierdzone niezależnymi badaniami. Instrumentem budowy zaufania powinien być „audyt fabryki” (tzw. factory inspection) producentów urządzeń PV prowadzony przez niezależną instytucję państwową raz w roku, potwierdzający realną produkcję deklarowanego sprzętu na terytorium RP celem eliminacji nadużyć.

Aleksander Majchrowicz, prezes Hanplast twierdzi, że fotowoltaika wymaga regulacji dotyczących norm i certyfikatów. -Należy wesprzeć utworzenie jednostki dopuszczającej wyroby PV do sprzedaży w kraju i na rynkach zagranicznych (obszar akredytacji, badań i certyfikacji). Postuluje zwiększenie wsparcia finansowego dla przemysłu PV m.in. poprzez (…) włączenie do współpracy takich instytucji jak Polski Funduszu Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. Ma nadzieję, na (…) zaangażowanie Rządu RP we wpisanie inicjatywy polskich firm branży PV w nowe unijne ramy finansowe.

Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO zwraca uwagę na znaczenie wsparcia firm przemysłowych krajowymi programami badawczo-rozwojowymi nakierowanymi na konkretne wdrożenia oraz wsparcie ich udziału w unijnym programie Horyzont 2021-2027. Uwzględniając priorytety badawcze UE, rozwój i wdrożenia na większą skalę produkcji krajowej ogniw i modułów powinny się koncentrować zarówno na krzemie (na największą skalę) jak i na nowych technologiach takich jak CIGS, energetyczne szyby w formule „kropek kwantowych” lub ogniwa tandemowe oparte np. na perowskitach. - W celu zapewnienia wiodącej roli firm w krajowych programach badawczych postuluje finansowanie w I etapie programów B+R opracowania studiów wykonalności i analiz rynkowych na wdrażanie w firmach nowych rozwiązań i technologii PV.

Polscy producenci PV mają wystarczający potencjał, kompetencje i zaplecze badawcze do rozwoju i zwiększenia produkcji modułów, ogniw i innych komponentów technologii fotowoltaicznej (w tym mocowań, wyrobów przemysłu szklarskiego) oraz zdolność do ciągłego wdrożenia do praktyki przemysłowej innowacyjnych technologii.

Deklaracja została objęta patronatem honorowym Wiceministra Klimatu Pana Ireneusza Zyski, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Treść deklaracji jest dostępna TUTAJ

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej