więcej


Polityka klimatyczna

Przed konferencją w Durbanie: ekologia i wzrost gospodarczy idą w parze (13537)

2011-11-14

Drukuj

Eurodeputowani przed rozpoczęciem się ONZ-towskiej konferencji na temat zmian klimatu chcą, by UE przyjęła bardzo konkretne stanowisko. Komisarz odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard podkreśla, że spotkanie w Durbanie daje nadzieję na postępy w tej dziedzinie, ale nie będzie ostatnim krokiem w negocjacjach.

Konferencja w Durbanie rozpocznie się 28 listopada i potrwa do 9 grudnia. Komisja Ochrony Środowiska PE przyjęła już stanowisko w sprawie tego wydarzenia, w tym tygodniu będzie ono głosowane na sesji plenarnej.

Zdaniem deputowanych UE powinna wspierać kontynuację ustaleń z protokołu z Kioto. Określono w nim działania mające ograniczyć emisje dwutlenku węgla do atmosfery. UE powinna do 2020 r. ograniczyć emisje CO2 o 20 proc.

Deputowani chcą by w działaniach zostały uwzględnione lotnictwo i żegluga, które do tej pory były wyłączone z protokołu z Kioto.

Connie Hedegaard podkreślała, że ekologiczność i wzrost gospodarczy mogą iść razem w parze. Przypomniała jednak, że UE sama nie rozwiąże problemu ocieplenia klimatu – do tego potrzebne są działania globalne.

Niemiecki deputowany Jo Leinen (Sojusz Socjalistów i Demokratów), przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i przewodniczący delegacji Parlamentu na spotkanie w Durbanie martwił się jednak o to, jakie będą rzeczywiste propozycje, które Unia przedstawi na szczycie.

Duński deputowany Dan Jørgensen (Sojusz Socjalistów i Demokratów) podzielał to zwątpienie, zwłaszcza, że ostatnie konferencje ONZ nie przyniosły większych rezultatów. Niemiecki deputowany Karl-Heinz Florenz (Europejska Partia Ludowa) zauważył, że Unia miała w przeszłości dobre intencje, ale nie wcieliła ich w życie.

Projekt rezolucji dotyczącej konferencji w sprawie zmian klimatu COP 17 dostępny jest pod adresem: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-472.372+02+DOC+PDF+V0//PL&language=PL

 

źródło: © Unia Europejska, 2011 - Parlament Europejski

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej