więcej


Polityka klimatyczna

Prywatni inwestorzy wzywają rządy do zdecydowanych działań w sprawie klimatu (8669)

2010-11-22

Drukuj
Inwestorzy odpowiedzialni za zarządzanie funduszami o wielkości porównywalnej z PKB Stanów Zjednoczonych apelują do decydentów o pełne wykorzystanie potencjału, jaki niosą z sobą rynki technologii niskoemisyjnych. W ten sposób światowa gospodarka uniknie strat spowodowanych przez zmiany klimatu.
Brak natychmiastowych działań grozi ich zdaniem znacznie poważniejszymi problemami gospodarczymi niż niedawny kryzys finansów. Potencjalne straty mogą pochłonąć do roku 2050 nawet 20% PKB. Z tego względu inwestorzy wydali oświadczenie, w którym apelują o wdrożenie przepisów, które spowodują większy napływ prywatnych inwestycji do sektora technologii niskowęglowych.

Deklaracja została podpisana przez ponad 259 inwestorów z Azji, Afryki, Australii, Europy oraz obu Ameryk. Łączne aktywa funduszy, którymi zarządzają sygnatariusze deklaracji wynoszą ponad 15 bln $, co stanowi ponad ¼ globalnej kapitalizacji rynku. Oprócz światowych gigantów, takich jak Allianz czy HSBC, wśród sygnatariuszy znalazły się również organizacje inwestycyjne z wielu krajów rozwijających się i wschodzących gospodarek, w tym w z RPA, Nigerii i Brazylii. Jest to największa w historii grupa inwestorów apelująca o działania rządowe w sprawie zmian klimatu.

„Nie możemy pominąć kwestii zmian klimatycznych na świecie”, powiedziała Barbara Krumsiek, przewodnicząca Programu Środowiskowego ONZ ds. inicjatyw finansowych i dyrektor amerykańskiej firmy inwestycyjnej Calvert Investments. „Calvert jest głęboko zaniepokojony katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych – jeśli nie poświęcimy im należytej uwagi, będą one miały fatalny wpływ na gospodarkę światową. Dzięki raportowi Sterna wiemy, że skutki te mogą spowodować roczne straty na niewyobrażalnym poziomie 20% światowego PKB. Dlaczego mamy podejmować takie ryzyko? Rozwiązania tego problemu są jasne i musimy je szybko wdrożyć, ponieważ pomogą nam one zabezpieczyć innowacje oraz zrównoważony wzrost naszej gospodarki”.

Apel inwestorów ukazał się tuż przed rozpoczynającymi się 29 listopada kluczowymi negocjacjami w Cancun (Meksyk). Ich celem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie nowej międzynarodowej umowy klimatycznej, która zastąpi protokół z Kioto.

Inwestorzy mają świadomość, że kraje rozwijające się i wschodzące gospodarki odgrywają kluczową rolę w przypadku globalnej reakcji na zmiany klimatu. Będą one nie tylko najbardziej dotknięte fizycznymi skutkami zmian klimatycznych, ale także będą musiały w coraz większym stopniu obniżać zużycie węgla, jeśli świat ma skutecznie powstrzymać wzrost temperatury na poziomie maksymalnie 2oC. Będzie to wymagać dodatkowych inwestycji kapitałowych, które mogą być zapewnione przez inwestorów, jeśli traktat zostanie wdrożony razem z rozsądnymi przepisami oraz międzynarodowymi zarządzeniami redukcji ryzyka inwestycji w technologie niskoemisyjne w tych krajach.

Choć niskowęglowych inwestycji przybywa, to zdaniem inwestorów mogłoby być ich znacznie więcej, gdyby tylko przepisy bardziej sprzyjały tego typu przedsięwzięciom. Inwestycje w globalną czystą energię mają zamknąć się do końca 2010 roku kwotą 200 mld $, co nieznacznie przewyższy nakłady z 2009 roku. Jest to jednak suma niższa,niż oczekiwane 500 mld $, niezbędne zdaniem Bloomberg New Energy Finance oraz The World Economic Forum do ograniczenia światowego ocieplenia poniżej 2oC.

Zastanawiająca jest postawa Stanów Zjednoczonych, które pozostają daleko w tyle za Europą i Azją pod względem inwestycji w czystą energię. W roku 2009 USA zainwestowało zaledwie 20,7 mld $ w projekty energii odnawialnej, co jest sumą dość niewielką w porównaniu z prawie 44 mld $, które wydała Europa czy też ponad 40 mld $ inwestycji w Azji. W tym roku rozdźwięk ten jest jeszcze większy, w III kwartale amerykańskie inwestycje sięgnęły ledwie 4,4 mld $, podczas gdy Chiny zainwestowały już 13,5 mld $, a Europa – 8,4.

„Podstawową lekcją, którą należy wyciągnąć z wcześniejszych doświadczeń w dziedzinie energii odnawialnej, jest to, że prawie bez wyjątku, inwestycje sektora prywatnego w rozwiązania klimatyczne były napędzane spójną i trwałą polityką rządu. Doświadczenia z krajów takich jak Hiszpania, Niemcy i Chiny pokazują, że dobrze skonstruowane przepisy mogą wzmocnić zaufanie inwestorów oraz inwestycje w energię odnawialną. Doświadczenia te pokazują również, że taka polityka może obniżyć koszty technologii i ewentualnie wzmocnić ich konkurencyjność”, powiedział Ole Beier Sørensen, prezes Grupy Inwestorów Instytucjonalnych w sprawie Zmian Klimatu i szef badań i strategii duńskiego funduszu emerytalnego ATP, posiadającego aktywa wyceniane na 56 mld €.

Inwestorzy mają szczególnie ważną wiadomość dla Kongresu USA. „Zmiany klimatu mogą być obecnie niemodne w Waszyngtonie, ale taka postawa stwarza poważne ryzyko finansowe, które nie zmniejszy się, ale zwiększy – tym bardziej, im dłużej będziemy zwlekać z uchwaleniem rozsądnych przepisów w związku z przejściem do gospodarki niskoemisyjnej”, powiedział Jack Ehnes, dyrektor California State Teachers Retirement System (CalSTRS) – drugiego, co do wielkości publicznego funduszu emerytalnego w USA. „Liderzy naszego państwa powinni brać przykład z Kalifornii, która posiada korzystne ustawodawstwo w kwestii energii, co stało się zachętą do innowacji i przyczyniło się do stworzenia tysięcy miejsc pracy”.

„Deklaracja pokazuje, iż inwestorzy są świadomi zagrożenia wynikającego ze zmian klimatycznych oraz znaczenia społeczności w działaniach rządu w celu osiągnięcia globalnego porozumienia. Inwestorzy potrzebują pewniejszej polityki rządów”, powiedział Donald MacDonald, zarządca BT Pension Scheme oraz przewodniczący Principles for Responsible Investment. „Opóźnienie realizacji porozumienia w sprawie zmian klimatu zwiększa obawy inwestorów, że skutki zmian klimatycznych i koszty nie są traktowane poważnie. Rozmowy w Cancun są okazją dla wszystkich zainteresowanych rządów, by objąć przywództwo w tej ważnej kwestii i rozpocząć kształtowanie umowy potrzebnej do stworzenia stabilnego środowiska inwestycyjnego”.

Deklaracja wzywa do utworzenia następujących krajowych regulacji, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się:
 • krótko- średnio- oraz długookresowych celów redukcji emisji
 • polityk energetycznych oraz transportowych stymulujących poprawę efektywności energetycznej, energię odnawialną, niskoemisyjne pojazdy oraz czyste paliwa
 • silnych i zrównoważonych sygnałów cenowych na rynkach węglowych
 • stopniowej likwidacji dotacji do paliw kopalnych, zgodnie z ustaleniami grupy G20 w 2009 roku
 • środków adaptacji do zmian klimatu i ich skutków
 • korporacyjnej informacji o ryzyku związanym ze zmianami klimatu
Mimo że nie ma kompleksowego porozumienia, inwestorzy mają nadzieję na dalsze postępy w czasie międzynarodowych negocjacji w Cancun. Jednym z kluczowych priorytetów z punktu widzenia inwestorów jest uchwalenie obiecanego już na konferencji kopenhaskiej mechanizmu finansowania „fast-start”. Kraje rozwinięte obiecały wówczas przeznaczać do 100 mld $ rocznie na finansowanie walki ze zmianami klimatu. Włączone w to miały być 30 mld $ przeznaczone na lata 2010-2012.

Pozostałe obszary, w których inwestorzy chętnie widzieliby postęp podczas szczytu, to:
 • architektura funduszy klimatycznych (dostęp, zarządzanie itd.)
 • jasne ramy czasowe do wdrożenia prac mających powstrzymać wylesianie oraz degradację lasów (programy REDD oraz REDD-plus)
 • silny mechanizm mierzenia jakości, raportowania oraz weryfikacji (MRV) narodowych przepisów w sprawie klimatu
 • rozszerzenie oraz rozbudowa międzynarodowego rynku kredytów węglowych, razem z większą przejrzystością mechanizmu czystego rozwoju (CDM), projektów wspólnych wdrożeń (JI) oraz mechanizmów kredytowych takich jak NAMAs czy REDD-plus
 • wsparcie tworzenia się dynamicznego rynku nowych technologii i odnawialnych energii w krajach rozwijających się
 • wdrożenie prawnie wiążącego dokumentu podczas przyszłorocznego szczytu klimatycznego w południowej Afryce (COP17).

źródło: United Nations Environment Programme
www.unep.org
tłum. ChronmyKlimat.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej