więcej


Polityka klimatyczna

Projekt UNIFY chce by Unia wywiązała się z celów klimatycznych (21178)

2020-02-26

Drukuj
galeria

Konsorcjum 11 organizacji pozarządowych z terenu Unii Europejskiej ogłasza oficjalne otwarcie projektu “Unify: Bringing the EU together on Climate Action” i jego strony internetowej. 

Prjekt zmierza do tego, aby wykrozystać potencjał zwiekszenia ambicji klimatycznych unii Europejskiej i krajów członkowskich w trzech głównych zakresach: programowania funduszy unijnych, Krajowych Planów Energii i Klimatu oraz Długoterminowych Strategii Niskoemisyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez instrument finansowy LIFE Komisji Europejskiej i będzie oceniał postępy w polityce klimatycznej w 10 krajach członkowskich: Czechach, Chorwacji, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Słowenii i na podstawie tych doświadczeń rozpowszechniał ich replikację w pozostałych 27 krajach UE.

Jak powiedział Wendel Trio, Dyrektor CAN-Europe: "Projekt UNIFY rozpoczyna się w krytycznym momencie, kiedy jego zakres oraz okres realizacji zbiega się z wieloma ważnymi komponentami Europejskiego Zielonego Ładu, które muszą być wdrożone w ciągu najbliższych 3 lat. Poprzez ten projekt, europejskie organizacje pozarzadowej chcą udowodnić, że unia Europejska może znacznie poprawić swój cel klimatyczny na rok 2030 za pomocą już wdrożonych i rozszerzonych polityk oraz funduszy".

W projekcie do sierpnia 2022 roku zamierza się osiągnąć:

- wdrożenie narzędzi oceny Krajowych Planów Energii i Klimatu oraz skali ich wdrożenia;

- wpłynięcie na proces programowania funduszy unijnych, w celu optymalizacji wdrażania KPEiK;

- ocenę i monitorowanie Długoterminowych Strategii Klimatycznych krajów, ich spójności ze strategią unijną, oraz Porozumieniem Paryskim;

- wspieranie samorządów w rozwoju i poprawie Planów Zrównoważonego Wykorzystania Energii oraz zwiekszenia ich spójności z KPEiK.

Jak powiedział dr Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju, organizacji, która wdraża projekt w Polsce: "Polska dotychczas nie wpasowała się w europejskie działania na rzecz neutralności klimatycznej. Dzięki projektowi Unify mamy szansę, aby to dopasowanie poprawic i zamierzamy ją wykorzystać. To nie tylke kwestia bycia gotowym w sensie politycznym, ale także społecznym. W projekcie Unify będziemy wspólpracować z szerokim gronem interesariuszy i dzieki temu także ta zmiana społeczna będzie możliwa".


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej