więcej


Polityka klimatyczna

Praworządność w zakresie ochrony środowiska i krajowe plany odbudowy: przejrzystość i partycypacja społeczna (21692)

2021-02-09

Drukuj
galeria

Praworządność, jedna z podstawowych wartości UE, jest kluczowym aspektem negocjacji w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na ostatnim posiedzeniu Rada Unii Europejskiej doszła do konkluzji dotyczących przepisów na temat ogólnego reżimu ochrony budżetu UE. 

Negocjacje w sprawie ustanowienia rozporządzenia w sprawie Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, najnowszego instrumentu UE są bardzo zaawansowane. Praworządność oznacza, że wszystkie osoby, instytucje, podmioty, publiczne i prywatne, w tym samo Państwo, są  w równym stopniu zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa, które jest orzekane niezależnie i w równym stopniu egzekwowane. Dlatego praworządność to nie tylko unikanie korupcji, oszustw i konfliktu interesów. Oznacza to również poszanowanie dorobku prawnego UE w zakresie ochrony środowiska, dyrektyw i rozporządzeń dotyczących środowiska, przyjmowanych od lat 60 tych  XX wieku. Oznacza to, że praworządność w zakresie ochrony środowiska musi być częścią Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Krajowych Planów Naprawy, które państwa członkowskie przygotowują, a także oceny tych planów, które UE musi podjąć przed ich zatwierdzeniem przez Radę.

Prezentujemy dokument przygotowany przez Międzynarodowy Instytut Prawa i Środowiska (IIDMA), hiszpańską organizację non profit, założoną w 1996 roku, skupiającą specjalistów z dziedziny prawa i ochrony środowiska, której głównym zadaniem jest monitorowanie praworządności we wszelkich procesach związanych z ochroną środowiska w Unii Europejskiej.

 Więcej przeczytasz tutaj:

www.iidma.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej