więcej


Polityka klimatyczna

Prawo ochrony środowiska – jednym z tematów konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?? (20913)

2019-08-13

Drukuj
galeria

Problemem który chcemy poruszyć na organizowanej przez nas konferencji „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”, jest kwestia karania za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce problem, że obywatele zauważają, że zanieczyszczenia wyciekają do rzek, obserwują i czują niebezpieczne spaliny,  czy też inne zagrożenia dla środowiska, które pojawiają się w związku z działalnością dużych i małych zakładów przemysłowych. Obecnie przepisy nie umożliwiają, przysłowiowego złapania winowajców za rękę, i skutecznego ich ukarania. Jedyna możliwość jaka pozostaje to działalność straży miejskiej, lecz jej kompetencje sprowadzają się do reakcji na niewielkie przewinienia.

Prawo dotyczące ochrony środowiska jest jednym z tematów którym chcielibyśmy się zająć w trakcie naszej konferencji.

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza naukowców oraz praktyków z biznesu, samorządów i organizacji pozarządowych na konferencję pod tytułem „100 lat ochrony środowiska w Polsce – i co dalej?”. Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Domu Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5.

Zgłoszenia

Osoby chcące wygłosić referat na konferencji, proszone są o nadesłanie abstraktu do dnia 15 września 2019 roku na adres e-mail: w.szymalski@ine-isd.org.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Abstrakt powinien zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz stopień naukowy autorów, tytuł, afiliację oraz streszczenie referatu o długości do 250 słów. Przewidywany termin kwalifikacji referentów na konferencję i ich przydzielenie do poszczególnych bloków tematycznych to 30 września 2019

Autorzy referatów zainteresowani ich wydaniem w monografii powinni przesłać pełny tekst artykułu do dnia 15 października 2019 roku. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w postaci recenzowanej monografii wielo-autorskiej w wydawnictwie SGGW. Więcej informacji na temat publikacji dorobku konferencyjnego prześlemy w komunikacie nr 2.

Opłaty

Przewidywana opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł. Opłatę należy złożyć do dnia nadesłania artykułu konferencyjnego na konto: 53 1240 1024 1111 0010 1422 8655. Organizatorzy przewidują możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczestników reprezentujących organizacje i instytucje pozarządowe.

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej