więcej


Polityka klimatyczna

Poziom dobrobytu w Polsce zależy także od stanu środowiska (19352)

2016-03-24

Drukuj
galeria

Przegląd Gospodarczy Polski 2016. Fragment okładki.

W kolejnym Przeglądzie Gospodarczym Polski OECD rekomenduje m.in. inwestycje w zieloną infrastrukturę oraz stosowanie podatku ekologicznego.

Prezentacja najnowszego Przeglądu Gospodarczego Polski przypadła w 20 rocznicę przystąpienia naszego kraju do OECD. Z tej okazji główna ekonomistka OECD Catherine L. Mann podkreśliła postępy poczynione przez Polskę od tamtej pory.

- W czasie, gdy większość państw zmagała się ze skutkami światowego kryzysu gospodarczego, polska gospodarka notowała silny wzrost i zmniejszenie bezrobocia. Obecnie Polska powinna tak dobrać instrumenty polityczne, aby wspierać transformację w kierunku gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach i umiejętnościach, co sprawi, że wzrost będzie jeszcze większy, bardziej ekologiczny i sprzyjający włączeniu społecznemu – podkreśliła Mann.

W analizie OECD stosunkowo dużo uwagi poświęcono kwestiom polityki klimatycznej i ochrony środowiska. Zwrócono uwagę na to, że w celu lepszego inwestowania w infrastrukturę Polska powinna bardziej uwzględniać kryteria z zakresu ochrony środowiska i zdrowia w procesie wyboru i oceny projektów, zapewnić stabilne finansowanie infrastruktury transportu publicznego i jej utrzymania, a także poprawić warunki ramowe inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych.

Rys. 1 Liczba zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców (2013). Źródło: Institute for Health Metrics and Evaluation.

Zdaniem autorów, brak zintegrowanego planowania i słabe zarządzanie na poziomie lokalnym wpływa negatywnie na rozwój inwestycji w infrastrukturę. Zarówno starzejące się elektrownie jak i domowe źródła ciepła opierają się głównie na paliwach kopalnych. W połączeniu z zastosowaniem węgla niskiej jakości i niską efektywnością energetyczną budynków mieszkalnych ma to podwójne konsekwencje. Z jednej strony skutkuje znacznym zanieczyszczeniem powietrza w miastach, co negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców, a z drugiej powoduje emisje gazów cieplarnianych, przyczyniając się do pogłębienia zmiany klimatu.

Aby przyciągnąć kapitał inwestycyjny, w Polsce niezbędny jest rozwój i wdrażanie przejrzystej polityki klimatycznej spójnej z celami unijnymi i globalnymi. W sektorze energetycznym kluczowe jest wypracowanie ustawy o OZE w kształcie zachęcającym do inwestycji w nowe moce wytwórcze. Nie bez znaczenia jest też rola europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS.

Zdaniem OECD Polska powinna także monitorować rozwój rynku białych certyfikatów i jeśli będzie to konieczne tak zmodyfikować jego parametry, żeby mógł stanowić efektywne wsparcie dla inwestycji w efektywność energetyczną.

Rys. 2 Zużycie energii w sektorze mieszkaniowym. Źródło: Eurostat (2015)

Na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym wpłynąć może instalowanie „inteligentnych liczników” oraz programy wspierające budownictwo energooszczędne i pasywne.

Omówienie Przeglądu Gospodarczego Polski oraz najważniejsze wnioski, które z niego wynikają, dostępne są na stronie internetowej OECD: www.oecd.org/poland/economic-survey-poland.htm.

ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej