więcej


Polityka klimatyczna

Postęp w rozmowach klimatycznych (8689)

2010-06-22

Drukuj
Podczas dwutygodniowych rozmów ONZ w Bonn na temat zmian klimatu dokonano znacznych postępów w sprawie zamknięcia kwestii rozpoczętych jeszcze podczas Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze w 2009. Wynik ma zostać przedstawiony na kolejnej Konferencji Klimatycznej ONZ w Cancun (COP 16) pod koniec tego roku.
"Poprzez wyznaczenie pełnego pakietu działań operacyjnych, które pozwolą krajom na podjęcie szybszych i bardziej zdecydowanych działań we wszystkich obszarach zmian klimatycznych, uczyniono duży krok naprzód", powiedział Yvo de Boer.

Postęp poczyniony podczas spotkania w kształtowaniu specyfiki przepisów klimatycznych będzie miał praktyczne przełożenie. Grupa robocza ds. długoterminowej współpracy w ramach konwencji (AWG-LCA) przeprowadziła szczegółowe dyskusje na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do nieuniknionych skutków zmian klimatycznych, wdrożenia technologii ekologicznych, ograniczenia emisji z wylesiania i budowania umocnień, a także zmian finansowych i instytucjonalnych.

Przewodniczący grupy negocjacyjnej, który otrzymał zadanie opracowania długoterminowej odpowiedzi na zmiany klimatyczne przedstawił tekst, w którym próbuje uwzględnić interesy wszystkich zainteresowanych. Został on zobowiązany przez strony do opracowania kolejnej wersji jeszcze przed następną sesją negocjacji w sierpniu.

W Bonn spotkała się także druga grupa robocza – grupa ds. przyszłości działań na rzecz klimatycznych, skupiająca się na redukcji emisji w 37 krajach uprzemysłowionych, które ratyfikowały protokół z Kioto. Ta grupa rozpoczęła prace nad włączeniem zobowiązań redukcji emisji, podjętych przez kraje rozwinięte w Kopenhadze, do celów, które mogą być formalnie zatwierdzone w ramach negocjacji ONZ.

Yvo de Boer wezwał negocjatorów do rozpoczęcia głębokiego namysłu nad prawnym charakterem wszelkich nowych umów lub pakietów umów. Powiedział także, że konieczny jest "zimny przegląd" 76 zobowiązań do redukcji emisji i ograniczenia emisji, dokonanych przez kraje rozwinięte i rozwijające się podczas Konferencji Klimatycznej ONZ w Kopenhadze. Wszystkie kraje uprzemysłowione zobowiązały się do redukcji emisji, a 39 krajów rozwijających się zobowiązało się dobrowolnie do działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

„Faktem jest, że zobowiązania krajów uprzemysłowionych wypadły o wiele gorzej od obiecywanych 25-40%, co daje 50% szans na utrzymanie wzrostu temperatury na świecie poniżej 2oC”, stwierdził. „Pomimo wszystkich zobowiązań i planów w ciągu następnych 10 lat nadal nie zdołamy zatrzymać wzrostu emisji", dodał.

Zobowiązania podjęte do tej pory przez bogate kraje oznaczają, iż w 2020 roku emisja wynosić będzie 12-19 % ponad poziom emisji z roku 1990. Kraje uprzemysłowione wspólnie wyraziły swoją gotowość do podjęcia 80% redukcji do roku 2050.

"Sądzę, że przyszłość ułatwi nam ten cel”, powiedział Yvo de Boer. „Ale nie można odkładać na dłużej bardziej rygorystycznych działań – inaczej ocieplenie o 2oC będzie zagrożeniem dla świata, a powrót do 1,5oC stanie się niemożliwy”, ostrzegł.

W zgromadzeniu w Bonn wzięło udział ponad 5500 osób, w tym przedstawiciele rządów 185 państw, a także przedstawiciele biznesu i przemysłu, organizacji ekologicznych i instytucji badawczych.

Następna sesja negocjacji UNFCCC odbędzie się również w dawnej stolicy Niemiec, w dniach 2-6 sierpnia. Przed Konferencją Klimatyczną ONZ w Cancun (29 listopada - 10 grudnia 2010) planowane jest jeszcze drugie, tygodniowe spotkanie międzysesyjne.
 
źródło: UNFCCC
www.unfccc.int

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej