więcej


Polityka klimatyczna

Polski rząd przeciwko ambitniejszej polityce klimatycznej (19330)

2016-03-17

Drukuj
galeria

Fot. KPRM

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie niepodnoszenia uzgodnionego pułapu redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, przedłożoną przez ministra środowiska.

Uchwała polskiego rządu to odpowiedź na sygnały płynące z innych państw Unii Europejskiej, które chcą prowadzenia przez UE ambitniejszej polityki klimatycznej. – Obecnie na forum Unii Europejskiej niektóre państwa członkowskie zgłaszają postulaty dalszego zaostrzenia celów europejskiej polityki klimatycznej i podwyższenia poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rząd zdecydowanie opowiada się za tym, by UE skoncentrowała się na wdrażaniu dotychczas przyjętych na forum Rady Europejskiej zobowiązań dotyczących polityki klimatycznej – czytamy w komunikacie rządu.

Rząd Beaty Szydło przywołuje w tym kontekście globalne porozumienie klimatyczne zawarte w grudniu 2015 r. na szczycie COP21, argumentując, że „nie narzucono w nim konkretnych rozwiązań, które państwa-Strony Porozumienia powinny podejmować jako swoje suwerenne decyzje”.

W rządowym komunikacie czytamy ponadto, że „skuteczna ochrona klimatu zobowiązuje wszystkie kraje na świecie, a szczególnie największe globalne gospodarki, do realizacji dobrowolnie przyjętych zobowiązań w sposób sprawiedliwy i adekwatny do swoich możliwości”.

Zdaniem polskiego rządu, ambitniejsza polityka klimatyczna UE może prowadzić do „naruszenia bezpieczeństwa gospodarczego, w tym obniżenia konkurencyjności poszczególnych państw członkowskich”.

Rząd argumentuje ponadto, że „uzgodnione konkluzjami Rady Europejskiej w październiku 2014 r. cele wdrażania polityki klimatycznej UE wymagają od Polski ogromnego wysiłku inwestycyjnego w zakresie modernizacji polskiego sektora energii”, a „Polska jak dotąd osiągnęła redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie ok. 30 proc., a więc na poziomie dużo wyższym niż 6 proc. przyjęte w ramach Protokołu z Kioto”. 

Źródło: www.gramwzielone.pl

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej