więcej


Polityka klimatyczna

Polski raport w ocenie UNFCCC (13178)

2011-09-08

Drukuj

W sierpniu br. sekretariat UNFCCC opublikował sprawozdanie z przeglądu Piątego Raportu Rządowego dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jaki strona polska przygotowała w ubiegłym roku.

Zobowiązania związane z przygotowywaniem krajowych raportów o antropogenicznych emisjach gazów cieplarnianych wynikają z ratyfikacji wyżej wspomnianej konwencji. Polska jest jej stroną od 1994 roku. Kontynuując działania na rzecz ochrony klimatu, w 1998 r. podpisała protokół do tej konwencji, tzw. protokół z Kioto.

Zgodnie z zapisami tego protokołu, ratyfikowanego przez Polskę w 2002 r., przedłożone informacje podlegają przeglądowi dokonywanemu przez zespół ekspertów pod kierownictwem sekretariatu UNFCCC. Przegląd najnowszego polskiego raportu odbył się w dniach 11-16 kwietnia br. w Warszawie i został przeprowadzony przez międzynarodowy zespół specjalistów nominowanych z listy ekspertów UNFCCC.

Oceniany raport został przygotowany zgodnie z decyzją UNFCCC/CP/1999/7, częścią II. Przedstawiono w nim dane dla okresu 2004–2007, inwentaryzację oraz projekcje emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych odniesiono do roku 1988 (w odniesieniu do gazów przemysłowych w relacji do roku 1995). Głównym celem dokumentu było przedstawienie Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu polityki rządu polskiego w zakresie przeciwdziałania wzmaganiu się efektu cieplarnianego oraz podejmowanych działań zmierzających do wypełnienia zobowiązań wynikających z konwencji.

W ocenie ekspertów raport przygotowany przez Polskę jest zgodny z głównymi wytycznymi UNFCCC w sprawie sprawozdawczości i zapewnia dobry przegląd krajowej polityki w zakresie ochrony klimatu. Zwrócono także uwagę na poprawę sprawozdawczości w porównaniu do lat poprzednich.

Pod względem kompletności danych stwierdzono, że raport obejmuje większość niezbędnych elementów oraz dodatkowych informacji wymaganych w ramach art. 7.2. protokołu z Kioto. Stwierdzono jednak pewne braki. Brakujące informacje zostały przekazane oceniającym podczas spotkania. Eksperci przeglądający raport zalecili Polsce zwiększenie kompletności sprawozdawczości przy okazji kolejnego dokumentu.

Znacznie gorzej oceniona została terminowość, ponieważ oceniany raport został złożony 16 lutego 2010 r., czyli ok. 1,5 miesiąca po wymaganym przez prawo terminie. Dodatkowe zaniepokojenie ekspertów dokonujących przeglądu wzbudził fakt, że strona Polska nie poinformowała sekretariatu UNFCCC o swoich trudnościach z terminowym złożeniem sprawozdania.

Wyniki przeglądu polskiego raportu dostępne są pod adresem: www.unfccc.int/files/kyoto_protocol/compliance/plenary/application/pdf/cc-ert-2011-12_idr_of_nc5_of_poland.pdf

V Raport Rządowy dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych dostępny jest pod adresem: www.mos.gov.pl/g2/big/2010_03/c0a7a12f566785012e1282bb3f3d3154.pdf

ChronmyKlimat.pl
na podstawie: www.unfccc.int, www.climate-l.iisd.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej