więcej


Polityka klimatyczna

Polska ma się czym pochwalić? Prezentacja polskiej polityki klimatycznej na Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze - relacja Koalicji Klimatycznej. (8762)

2009-12-15

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Na „dobry początek” drugiego tygodnia negocjacji w Kopenhadze polski rząd zorganizował w poniedziałek, 14 grudnia, seminarium (side event) pod nazwą „Wdrażanie polskiej polityki klimatycznej w kontekście nowego globalnego porozumienia”. Obraz naszej polityki klimatycznej przedstawiony przez prelegentów był niezwykle pozytywny i optymistyczny, ale po szeregu krytycznych pytań uczestników stało się jasne, że „diabeł tkwi w szczegółach”.
Przedstawiciele organizacji z całego świata wskazywali nieścisłości i niedomówienia w prezentacjach polskiej delegacji.

Seminarium miało na celu zaprezentowanie polskiej krajowej polityki klimatycznej i jej celów, a także dorobku Polski we wdrażaniu nowego instrumentu tej polityki, jakim jest System Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme, GIS). Jest to mechanizm, który obliguje kraje do przeznaczania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nadwyżki redukcji emisji z lat 1988 - 2008 na rynku międzynarodowym na cele ochrony klimatu. Polska, która w grudniu br. sprzedała Hiszpanii około 3 mln ton dwutlenku węgla została pokazana jako lider we wdrażaniu tego mechanizmu. Nasz kraj dysponuje nadwyżką uprawnień do emisji CO2 dla okresu 2008 - 2012 w wysokości około 500 mln ton. Dobre zagospodarowanie tej nadwyżki może istotnie przyczynić się do budowy gospodarki niskowęglowej w Polsce, o ile wystarczy nam woli politycznej do kontynuacji tego działania.

Tomasz Chruszczow, Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery podkreślał, że udało nam się jednocześnie przyśpieszyć rozwój gospodarki naszego kraju i obniżyć emisje, co zdarza się bardzo rzadko i jest wyjątkiem na skalę światową. Wszyscy prelegenci zaznaczali, że Polska gospodarka przechodzi udaną transformację, ale czas, aby oprzeć ją na zasadach zrównoważonego rozwoju. Mogą temu służyć przede wszystkim przejrzyste zasady sprzedaży nadwyżki przyznanych uprawnień do emisji (AAUs) i wykorzystania przychodów z tego źródła do realizacji projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

Zainteresowanie wzbudziła informacja o stworzeniu warunków prawnych i instytucjonalnych do uruchomienia w Polsce mechanizmu GIS, co umożliwiło podpisanie pierwszego porozumienia na sumę 25 mln euro. Rolę operatora objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z właściwą ustawą uzyskane środki będą wykorzystane do finansowania:
-Poprawy efektywności energetycznej w wybranych sektorach    gospodarczych;
-Technologii czystego węgla;
-Zastępowanie tradycyjnych paliw paliwami niskoemisyjnymi;
-Uniknięcia lub ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie;
-Odnawialnych źródeł energii;
-Działań powodujących uniknięcie lub ograniczenie emisji metanu;
-Wychwytywania i zatłaczanie CO2 (technologie CCS);
-Ograniczenia emisji w innych sektorach oraz działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu;
-Badań i rozwoju służących odnawialnej energetyce i innym przyjaznym środowisku technologiom;
-Edukacji na rzecz ochrony klimatu.
 
Prezentacje przygotowali przedstawiciele Ministerstw Środowiska i Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Forum CO2 (platformy sektorów przemysłu emitujących duże ilości gazów cieplarnianych) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (instytucji pełniącej rolę pośrednika w sprzedaży przez Polskę uprawnień do emisji na rynku międzynarodowym).

Dyskusja, która wywiązała się po wystąpieniach, pokazała, że istnieją poważne zastrzeżenia co do skuteczności i spójności polskiej polityki klimatycznej. Pytania z sali dotyczyły m. in. tego, dlaczego nasze cele redukcji emisji są tak niskie oraz czy planujemy blokować podniesienie zobowiązań redukcyjnych Unii Europejskiej z 20 do 30%. Zdziwienie uczestników seminarium wzbudził fakt, że po wypełnieniu celu UE dla rozwoju energetyki odnawialnej po 2020 roku nie zamierzamy nadal jej rozwijać, że planujemy rozwój energetyki jądrowej oraz podtrzymujemy bardzo wysoki udział energetyki węglowej do 2050 roku i w kolejnych latach. Niestety, duża ilość prezentacji spowodowała, że brak było czasu na rozwinięcie interesującej dyskusji.

Do pobrania:
informacja prasowa w wersji PDF

źródło: Koalicja Klimatyczna
www.koalicjaklimatyczna.org


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej