więcej


Polityka klimatyczna

Polska w rankingu CCPI 2020 (21082)

2019-12-10

Drukuj
galeria

Z bardzo niską oceną, Polska plasuje się na 50. miejscu i jest najgorzej ocenionym krajem Unii Europejskiej w tegorocznym rankingu CCPI.

I źle...

Polska ma niskie oceny w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz odnawialnych źródeł energii oraz średnie w zakresie zużycia energii. Dla prowadzonej polityki klimatycznej wyznaczono bardzo niską ocenę. Krajowi eksperci krytykują przede wszystkim plany otwarcia nowych kopalni węgla brunatnego oraz kamiennego, a także odnotowują, że Polska Polityka Energetyczna do roku 2040 nie posiada żadnych odniesień do redukcji emisji. Polska jest także krytykowana za opozycję na arenie Unii Europejskiej wobec celu neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz osłabianie unijnego pakietu klimatycznego.

...i dobrze

Za pozytywne przyjęto pewne oznaki zmian w polityce klimatycznej. Wzrost świadomości społecznej, spadające koszty technologii niskowęglowych oraz rosnąca presja regulacyjna ze strony unijnej polityki klimatycznej oznaczają, że nie jest już dłużej możliwe, aby rząd prowadził politykę kontynuacji status quo (business-as-usual). Po wyborach w październiku 2019 roku, nowy rząd utworzył ministerstwo ds. klimatu prowadzone przez byłego przewodniczącego konferencji COP24 Michała Kurtykę. Wraz z rządowymi obietnicami, że wzrastać będzie rola odnawialnych źródeł energii oraz ożywioną dyskusją na temat neutralności klimatycznej, Polska może szybko zaczynać nadganiać pozycje w rankingu w zakresie zarówno ambicji, jak i wdrażania narzędzi ochrony klimatu. Jakkolwiek, krajowi eksperci przewidują, że zarządzanie restrukturyzacją sektora energetycznego oraz transformacją zależnych od węgla gospodarek lokalnych wciąż będzie bardzo drażliwym tematem.

Źródło: Germanwatch, NewClimate Institute, Climate Action Europe


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej