więcej


Polityka klimatyczna

Polska na ostatnim miejscu w UE w realizacji celów klimatycznych. (20534)

2018-06-18

Drukuj
galeria

Według najnowszego raportu CAN Europe pokazującego postępy krajów UE w walce ze zmianą klimat, Polska zajęła ostatnie miejsce. Najlepiej wypadła Szwecja, Portugalia i Francja. Jednak jak przekonują autorzy raportu konieczne jest zwiększenie ambitnych działań pro klimatycznych w całej UE.      

Celem publikacji było zbadanie, które państwa członkowskie UE chcą zwiększyć swoje działania w dziedzinie klimatu i wypełnić lukę między celami Porozumienia Paryskiego a obecnymi wysiłkami na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE. Ranking ocenia zarówno rolę, jaką państwa członkowskie odgrywają w ustalaniu ambitnych celów i polityk w zakresie klimatu i energii, jak i postępów poczynionych w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i promowania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w domu. Przyjęcie Porozumienia Paryskiego w 2015 r. i zobowiązanie się do podjęcia wysiłków zmierzających do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 ° C było dużym krokiem naprzód w ochronie przyszłości naszej planety. Jednak, jak pokazuje obecna rzeczywistość, cele zaproponowane podczas rozmów w Paryżu nie są wystarczające, aby utrzymać wzrost temperatury poniżej tego progu. Dlatego UE, podobnie jak wszystkie inne kraje na świecie, musi pilnie i znacznie zwiększyć swoje działania, mocno wykraczające poza obecnie uzgodnione cele.

Raport wskazuje na fakt, że żaden kraj UE nie osiąga wystarczających wyników, zarówno jeśli chodzi o wykazanie ambicji, jak i postępy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Z tego powodu najwyższa pozycja w rankingu nie jest zajęta.

Pięć krajów UE, które uzyskały najwyższe oceny to: Szwecja (77% punktów), Portugalia (66%), Francja (65%), Holandia (58%) i Luksemburg (56%). Kraje te  starają się wdrożyć ambitniejsze cele w zakresie klimatu na szczeblu UE. Jednocześnie oczywiste jest, że nadal muszą robić znacznie więcej w celu ograniczenia emisji i promowania energii odnawialnej i efektywności energetycznej w domu.

Oprócz tej grupy znaczna większość państw członkowskich otrzymuje mniej niż połowę możliwych punktów, co pokazuje, że nie posuwają się one wystarczająco szybko w kierunku celów Porozumienia Paryskiego. W rankingu znalazły się Dania (49% punktów), Niemcy (45%), Wielka Brytania (37%) i Belgia (35%), które nie odgrywały już wiodącej roli w walce ze zmianami klimatycznymi i dążą raczej do niskiego poziomu, pomimo ich względnej wartości. Estonia (24%), Irlandia (21%) i Polska (16%) są najniżej w rankingu ze względu na ostry sprzeciw wobec działań klimatycznych w kraju i UE.

Ranking przedstawiony w Raporcie  ma decydujące znaczenie, ponieważ równolegle z przyjęciem prawodawstwa energetycznego w 2030 r. UE musi zacząć poważnie przygotowywać się do kolejnego szczytu klimatycznego COP24, na którym oczekuje się, że kraje zobowiążą się do przedstawienia ambitniejszych celów klimatycznych do roku 2030 w 2020 r. Zbliżający się dialog w Petersbergu i szczyt francusko-niemiecki w Berlinie, ministerialne działania w dziedzinie klimatu w Brukseli i Rada ds. Środowiska w Luksemburgu oferują możliwości zwiększenia tempa wzrostu celów pro klimatycznych.

Wendel Trio, dyrektor CAN Europe powiedział:

Szwecja, Portugalia, Francja, Holandia i Luksemburg osiągają wysokie oceny, ponieważ dostrzegają wagę  działań pro klimatycznych i Porozumienia Paryskiego. Brak gotowości do działania w sprawie klimatu wśród wszystkich pozostałych państw członkowskich jest rozczarowujący. Chociaż wszystkie kraje UE podpisały Porozumienie Paryskie, większość z nich nie pracuje nad realizacją swoich celów. Wszystkie kraje członkowskie powinny działać na rzecz bardziej ambitnych polityk klimatycznych i energetycznych zarówno na szczeblu krajowym i unijnymi.

Francisco Ferreira, prezes ZERO po zapoznaniu się z raportem powiedział:

"To wspaniale, że Portugalia jest liderem w zakresie klimatu, co jest zgodne z celem wycofywania się z węgla, który ma zostać osiągnięty do 2050 roku. Jedyną wadą polityki portugalskiej jest zamiar rozpoczęcia wierceń ropy i gazu na lądzie i na morzu".

Prof. Dr. Hermann E. Ott, członek zarządu Niemieckiej Ligi Ochrony Natur, Zwierząt i Środowiska (DNR): W dzisiejszych czasach staje się bardzo jasne, że Niemcy przeszły od bycia mistrzem świata w działaniach na rzecz klimatu do trzeciej „ligi”. Niemcy muszą pilnie zwiększyć zarówno swoje ambicje klimatyczne, jak i krajowe środki wspierające te cele oraz połączyć siły z Francją i innymi ambitnymi klimatycznie państwa członkowskimi, aby zacząć kształtować europejskie przemiany energetyczne. "

Cały raport znajdziesz tutaj.

CAN_Off-target_report_FIN.pdf


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej