więcej


Polityka klimatyczna

Miejsca pracy w Polsce po transformacie energetycznej (20971)

2019-09-20

Drukuj
galeria

W tym dokumencie podsumowano prognozy dotyczące zatrudnienia w Polsce pochodzące z modelu Green House Think Tank (v2019a) wykonane na rzecz Green European Foundation. Prognozy te przedstawiliśmy podczas debaty: "Czy transofmracja energetyczna w Polsce oznacza bezrobocie?".

Poniższa tabela zawiera podsumowanie statystyki dla obszaru Polski. Modelowanie dzieli wyniki według sektorów, które dają wyniki takie, jak pokazano poniżej. Pełne wyjaśnienie dotyczące założeń, zastosowaną metodologię i odniesienia zamieszczono w opracowaniu „Uwolnienie potencjału zerowej emisji dwutlenku węgla”, opublikowanym w grudniu 2018 r.[1]

Rok 2035 przyjęto za datę, kiedy emisje gazów cieplarnianych należy zredukować do zera netto. Ustalenie takiego celu jest spójne z tym, że Wielka Brytania chce wykorzystać jedynie swój sprawiedliwy udział w globalnym budżecie zużycia węgla i ograniczyć ryzyko przekroczenia globalnego ocieplenia do 1,5oC. Ta data końcowa jest również zgodna z propozycją zawartą w publikacji "Carbon Sooner" Tima Jacksona2 oraz większością deklaracji nadzwyczajnych dotyczących klimatu dokonanych przez lokalne rady samorządowe w Wielkiej Brytanii.

Sektor: Ponowne użycie i recykling

Poniższa tabela pokazuje liczbę miejsc pracy utworzonych i utraconych z powodu wzrostu współczynnika recyklingu dla trzech kategorii odpadów. Modelowanie wykorzystuje recykling jako odpowiednik ponownego użycia, naprawy i dekonstrukcji, które będzie trzeba wdrozyć podczas transformacji. Te działania będą prawdopodobnie bardziej pracochłonne i mniej energetycznie intensywne niż recykling, więc będą oznaczały utworzenie większej liczby miejsc pracy niż oszacowano.

[2]

 

Sektor: Transport

W modelowaniu dla transportu zastosowano przesunięcia modalne przedstawione w raporcie Zero Carbon Britain, Rethinking the Future (Centre for Alternative Technology, 2013). Aby osiągnąć obniżenie emisji potrzebne jest zwiekszeni zakresu użycia transportu kolejowego i zbiorowego oraz przejście na elektromobilność.

Szacunki te obejmują tylko niektóre zmiany związane z przejściem na niskoemisyjny transport. Zmiany we frachcie i zwiększona liczba miejsc pracy związanych z chodzeniem pieszo i jazdą na rowerze nie jest modelowana i pośrednio wspierałaby inne tworzenie lokalnych miejsc pracy i utrzymanie np. lokalnych sklepów i obiektów komunalnych.

Sektor: Modernizacja budynków

Modelowanie zakłada program modernizacji budynków ulica po ulicy skoncentrowany na obszarach o najgorszym zużyciu energii. Poniższa tabela zawiera podsumowanie miejsc pracy utworzonych z modernizacji całości mieszkań z czterech różnych kategorii modernizacji.

Konieczne będą również miejsca pracy w celu poprawy efektywności energetycznej sektora publicznego, handlowego i przemysłowego i budynków wspólnot mieszkaniowych, ale nie zostały one wymodelowane.

Sektor Energetyka

Poniższa tabela przedstawia proponowaną liczbę miejsc pracy dla różnych technologii energii odnawialnej, które należy zainstalować aby przejść do zerowego wykorzystania energii węglowej. Modelowanie zakłada zmniejszone zapotrzebowanie na energię we wszystkich sektorach pokazanych powyżej i zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, głównie z powodu elektryfikacji w transporcie i budynkach. Modelowanie nie obejmuje instalacji paneli fotowoltaicznych w mieszkaniach, które zostały omówione w sektorz budownictwo jako część działań modenizacyjnych. Magazynowanie i zapotrzebowanie na energię oraz zadania związane z zarządzaniem nie zostały oszacowane. Dziąłania w zakresie w morskich źródeł energii odnawialnej są uwzględnione.

Inne działania

Powyższe szacunki miejsc pracy wskazują skalę wysiłku w różnych sektorach wymaganego lokalnie do przejścia na zerową emisję w Polsce. Taka transoformacja powinna zwiększyć dynamikę lokalnej gospodarki. To przejście będzie również wymagać zmiany w:

  • Wytwarzaniu produktów, np. więcej pojazdów elektrycznych, technologie odnawialne, lokalne przetwarzanie żywności i zrównoważone produkty budowlane, większe ponowne wykorzystanie i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu;
  • Dodatkowych miejsc pracy w celu ochrony społeczności najbardziej narażonych, aby upewnić się, że zmiany te zwiększają równość i wzmacniają odporność społeczności (w tym przystosowanie się do skutków zmiany klimatu, takich jak zwiększone ryzyko powodzi);
  • Dodatkowe miejsca pracy w celu szkolenia i podnoszenia kwalifikacji siły roboczej, w tym zapewnienie wsparcia w celu zapewnienia że te miejsca pracy są dostępne dla wszystkich (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Całą analizę, także dla innych krajów, można znaleźć pod adresem greenhousethinktank.org/climate-jobs/. Modelowanie wykorzystuje dostępne statystyki z danych unijnych i polskich źródeł oraz wskaźniki opracowane na potreby modelowania miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Wszystkie szacunki liczby miejsc pracy przedstawiają pełne ekwiwalenty czasu pracy, a liczby ujemne oznaczają utratę miejsc pracy. 

Źródło:

Green European Foundation i Greens / EFA Group w Parlamencie Europejskim przy wsparciu think tanku Green House.[1] www.cusp.ac.uk/themes/aetw/zero-carbon-sooner/[2]  gef.eu/publication/unlocking-the-potential-of-zero-carbon/


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej