więcej


Polityka klimatyczna

Czy transformacja energetyczna w Polsce oznacza wzrost bezrobocia? - debata online (20946)

2019-09-04

Drukuj
galeria

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debaice pt. Czy transformacja energetyczna w Polsce oznacza wzrost bezrobocia? Debata odbędzie się 10 września br. o godzinie 11:00. Transmitowana będzie w czasie rzeczywistym na portalu chrońmyklimat.pl oraz na facebooku portalu i Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. 

Uczestnicy:

- Peter Sims, autor modelu pozwalającego wyliczyć zmiany w liczbie miejsc pracy w wyniku transformacji energetycznej, model użytkowany jest przez organizację Green House Think Tank z Wielkiej Brytanii. Informacje o modelu i organizacji można uzyskać pod linkiem: https://www.greenhousethinktank.org/climate-jobs.html

- Ewa Sufin, prezeska Fundacji Strefa Zieleni zajmującej się promowaniem zielonej transformacji i działaniami na jej rzecz. http://strefazieleni.org/

- Miłosława Stępień, prezeska Akcji Konin, organizacji która zajmuje się kształtowaniem warunków dla transformacji gospodarczej regionu konińskiego. http://akcjakonin.pl/

- Krzysztof Kajetanowicz, reprezentant kancelarii prawnej Value Partner, która była autorem analizy „Gospodarcze efekty wstrzymania inwestycji w sektorze lądowej energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim”.

- Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Tezy do dyskusji:

  1. Ochrona klimatu wymaga daleko idących zmian gospodarczych – będzie to miało wpływ na rynek pracy. Kto straci dotychczasowe miejsca pracy, a kto zyska? Jaki jest bilans zmian?
  2. Jak zapewnić, że utrata dotychczasowych miejsc pracy nie będzie powodowała bezrobocia?
  3. Czy wstrzymując zmiany w sektorze energetycznym nie narażamy się na kolejną „terapię szokową” w Polsce w przyszłości?

Prezentację wstępną do debaty wygłosi Peter Sims w języku angielskim. Będzie ona tłumaczona na język polski. Prezentacja ujawni wyniki modelowania zmian w liczbie miejsc pracy dla Polski przy założeniu całkowitego odejścia dla zużycia węgla w produkcji energii i ciepła, przy wdrożeniu w 60% recyklingu odpadów i całkowicie elektrycznego oraz w większym stopniu zbiorowego transportu do roku 2035 roku.

Webinar realizowany w ramach projektu Zielonej Fundacji Europejskiej GEF, w partnerstwie z think-tankiem Green House, UK i z Fundacją Strefa Zieleni, z funduszy Parlamentu Europejskiego dla Zielonej Fundacji Europejskiej. 


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej