więcej


Polityka klimatyczna

Plan działania na rzecz fali renowacji: Wspólne osiąganie zrównoważonych budynków w Europie (21267)

2020-04-16

Drukuj
galeria

Strategie wzrostu gospodarczego opisane w Europejskim Zielonym Ładzie będą ważnym elementem programu naprawy pokryzysowej. W tym kontekście fala renowacyjna powinna odgrywać ważną rolę. BPIE (Buildings Performance Institute Europe) opracowało zestaw zaleceń dla wszystkich zainteresowanych stron, które mogą pomóc w rozpoczęciu fali remontów i osiągnięcia neutralności klimatycznej zasobów budowlanych w Europie do 2050r. „Plan działania na rzecz fali renowacji: Wspólne osiąganie zrównoważonych budynków w Europie.”

Rozpoczęcie fali remontowej będzie wymagać całościowego, międzysektorowego podejścia, od decydentów po podmioty z branży, instytucje finansowe oraz indywidualnych właścicieli domów i budynków.

Niniejszy dokument przedstawia zatem opartą na dowodach strategię dla sektora budynków wraz z praktycznymi wytycznymi dla każdej grupy w całym łańcuchu wartości. Naszym celem jest wspieranie przejścia do neutralności klimatycznej, jednocześnie wyciągając Europejczyków z ubóstwa energetycznego i rozwijając zieloną gospodarkę.

W miarę, jak świat nawiguje przez koronawirusa kryzys i jego globalne reperkusje, nasze społeczeństwo było zmuszone poradzić sobie z nieoczekiwanymi skutkami i wprowadzić zmiany wpływające na wszystkich i na wszystko. Środki musiały zostać wprowadzone bez dużej ilości czasu na zastanowienie, ponieważ wirus pukał do drzwi frontowych. Jest to jedna ważna lekcja wynikająca z tego kryzysu: odporność na wstrząsy zewnętrzne i zdolność adaptacji się, są niezbędne, by zachować stabilność i przetrwanie społeczeństwa.

Podczas gdy zrozumiemy konsekwencje pandemii, nie możemy zejść z drogi do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050r. w Europie. Obecna sytuacja to wyzwanie, które będzie wymagało transformacyjnego podejścia do naszego stylu życia, ruchu, pracy, produkcji i konsumpcji.

Sektor budowlany odgrywa kluczową rolę w tym przejściu. Ten dokument sugeruje działania wielu decydentów, którzy powinni zaakceptować zmiany i wprowadzić je w życie - fala remontowa. Zmiana będzie wymagać dostosowania nawyków, modyfikacji procedur, przyjęcia nowych zachowań, próbowania innowacyjnych pomysłów i uczenie się na błędach, ale ten proces może i musi prowadzić do lepszych warunków życia dla wszystkich Europejczyków.

Przewidujemy całkowitą transformację, nie w formie szoku, ale jako dobrze przygotowany proces integracyjny: praktyki budowlane i remontowe, sposób, w jaki budynki są zintegrowane z sieciami elektroenergetycznymi i cieplnymi, strategie mające na celu uczynienie budynków odpornymi na działanie zmian klimatu, wykorzystanie technologii cyfrowych, sposób finansowania remontów i wiele innych praktyk będzie musiało ewoluować w porównaniu do dzisiejszych standardów.

Ta transformacja może być wymagająca z punktu widzenia normalnej działalności. Oprócz tego, że jest to konieczne, aby uniknąć katastrofalnego klimatu, zmiana ta, doprowadzi do zwiększenia komfortu w naszych budynkach, zmniejszenia wewnątrz i na zewnątrz zanieczyszczenia powietrza, idzie ona w kierunku eliminacji ubóstwa energetycznego i znacznie zwiększa poziom gotowości do zarządzania skutkami zmian klimatu. Poprawią się również środowiskowe, społeczne i zarządcze wyniki przedsiębiorstw i pomoże to osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju (SDG).

Fala remontowa ogłoszona w Europejskim Zielonym Ładzie musi być katalizatorem. Green Deal uznaje, że nasza infrastruktura budynków potrzebuje pilnej modernizacji, nie tylko w celu walki ze zmianami klimatu, ale także w celu wyciągnięcia milionów Europejczyków ubóstwa energetycznego i zapewnienia, że budynki zapewniają zdrowe, niedrogie życie i zdrowe środowisko pracy.

Sukces fali renowacyjnej i europejskiego zielonego porozumienia zależy również od koordynacji z innymi inicjatywami, takimi jak Nowa strategia przemysłowa dla Europy, Strategia na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy oraz Strategia na rzecz zrównoważonego budowania. Niektóre środki sugerowane w tych dokumentach pasują również do tych inicjatyw. Czas podciągnąć nasze rękawy i podjąć wspólny wysiłek, aby uruchomić falę remontową, by uczynić nasze budynki lepszymi dla wszystkich.

Całość planu możesz zobaczyć TUTAJ (w języku angielskim)


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej